Työntekijäpula varjostaa pohjalaispotilaiden hoitoa

Lääkäri- ja hoitajapula on pakottanut pohjalaismaakunnat etsimään keinoja uusien työntekijöiden palkkaamiseen. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla sosiaali- ja terveysalan laitokset esiintyvät yhdessä erilaisissa tapahtumissa ja käyttävät yhteistä Facebook-sivustoa työpaikkailmoituksiin.

Kotimaa
Kuvassa kaksi hoitajaa hoitaa potilasta yhteispäivityksessä.

Jopa kolmannes sosiaali- ja terveysalan henkilöstöstä jää eläkkeelle seuraavan 15 vuoden aikana Keski-Pohjanmaalla. Samassa ajassa ei ehditä kouluttaa tarvittavaa määrää uutta väkeä, vaikka ikääntyvä Suomi kaipaa hoitoa vuosi vuodelta enemmän.

Pahin lääkäripula on hellittämässä, mutta hoitajia kaivattaisiin huomattavasti lisää.

- Sairaanhoitajien henkilöstöpula on pahenemassa. Erityisesti lyhyempiin ja äkillisiin sijaisuuksiin on hyvin vaikea löytää päteviä hoitajia, harmittelee johtava lääkäri Ilkka Luoma Peruspalveluliikelaitos Jytasta.

Samankaltaisia haasteita on myös muissa pohjalaismaakunnissa. Esimerkiksi Seinäjoella ongelmaan on vastattu tiivistämällä kaupungin ja terveydenhuollon välistä yhteistyötä rekrytoinnissa. Vaasassa työvoimaa on puolestaan etsitty muun muassa Facebook-sivuston avulla.

Yksi kaikkien puolesta

Keski-Pohjanmaalla käynnistettiin alkuvuodesta hanke, jossa neljä sosiaali- ja terveysalan laitosta tiivistävät yhteistyötään. Tavoitteena on lisätä työntekijöiden sitoutumista ja kehittää henkilöstön työuria madaltamalla talojen välisiä rajoja.

Erityisesti lyhyempiin ja äkillisiin sijaisuuksien on hyvin vaikea löytää päteviä hoitajia

Ilkka Luoma, johtava lääkäri

Keskeisellä sijalla on yhteinen rekrytointi niin sosiaalisessa mediassa kuin perinteisemmillä alueilla. Aikaisemmin yhteistyötä on tehty vain lääkäreiden rekrytoinnissa.

- Esiinnymme erilaisissa rekrytointitapahtumissa yhtenä keskipohjalaisena työnantajana. Tällä tapaa yhdistämme voimamme, kertoo SoteRekry-hankkeen projektipäällikkö Riikka Parkas-Tieva.

Myös johtava lääkäri Ilkka Luoma vannoo yhteistyön nimeen.

- Ei ole järkevää, että alueen eri organisaatiot kilpailevat keskenään osaavasta työvoimasta. Yritämme Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteisrintamana erottautua muista. Yhden onnistuminen rekrytoinnissa on kaikkien voitto.

Apua rajojen takaa

Keskipohjalaishankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä maakunnan vetovoimaisuutta. Työntekijöitä houkutellaan muun muassa joustavilla työoloilla ja urapoluilla.

Vaikuttaa siltä, että henkilöstöpulasta kärsitään jatkossakin.

Seppo Filppula, rekrytointipäällikkö

- Alueella opiskelevien toivotaan jäävän työskentelemään tänne. Lisäksi pyrimme houkuttelemaan takaisin kotiseudulleen muualle opiskelemaan lähteneitä keskipohjalaisia, Parkas-Tieva kertoo.

Haastavasta tilanteesta ei kuitenkaan tulevaisuudessakaan selvitä täysin kotimaisin voimin.

- Vaikuttaa siltä, että henkilöstöpulasta kärsitään jatkossakin. Tämän vuoksi hoitotyöntekijöitä ja lääkäreitä on tuotava ulkomailta, toteaa rekrytointipäällikkö Seppo Filppula Keski-Pohjanmaan keskussairaalasta.