Tutkimuskeskus: Talvivaaran allasta ei ollut edes tarkoitettu nesteen säilömiseen

Sotkamon Talvivaaran kaivoksella marraskuussa 2012 vuotanut kipsisakka-allas oli rakenteeltaan alun alkaenkin haavoittuva. Allasta käytettiin nesteiden säilömiseen, vaikka se oli tarkoitetttu kiintoaineille.

Talvivaara
Talvivaara pussipadon rakentajia.
Talvivaaran työntekijät rakensivat syksyllä pussipatoa vuotavaan kipsisakka-altaaseen.Kalle Heikkinen / Yle

Talvivaaran kaivosyhtiö on julkaissut tietoja marraskuun kipsisakka-allasvuodon syistä. Tiedot perustuvat Teknologian tutkimuskeskus VTT:n selvitykseen.

VTT on selvittänyt, että vuotaneen kipsisakka-altaan pohjarakenne oli suunniteltu kiinteän sakan säilömiseen. Yhtiö oli kuitenkin säilönyt altaaseen nesteitä.

Ennen onnettomuutta yhtiö vielä lisäsi altaan nestemäärää. Nestettä saatiin lisättyä korottamalla altaan reunoja. Korotus valmistui syyskuussa 2012.

Altaan kasvanut vesipaine sai todennäköisesti aikaan tihkuvuotoja altaan 1,5 millimetrisen suojakalvon läpi, jotka myöhemmin runsastuivat. Näin alkoi kipsisakka-altaan vuoto, VTT arvioi.

Tutkinta tuotti useita suosituksia korjaaviksi ja kehittäviksi toimenpiteiksi.

VTT:n mukaan Talvivaaran toimintakulttuurissa on vielä projektivaiheen perintöä, joten yhtiön hallituksen ja johdon on täsmennettävä johtamistapojaan.

Talvivaaran toiminnassa oli ennen kipsisakka-altaan marraskuista vuotoa käynnissä lukuisia kehityshankkeita siten, että ne veivät huomiota vesiongelmien hoitamiselta.

Myös huhtikuun 2013 vuotokohdassa oli korkea riski

VTT:n mukaan marraskuun 2012 vuodon aiheuttamaa luonnonvesien happamoittumista on voinut lisätä se, että Talvivaara oli säilönyt kipsisakka-altaaseen myös metallitehtaan raffinaattia, joka on puhdistamatonta prosessiliuosta.

VTT:n asiantuntijat totesivat tutkimuksissaan myös kipsisakka-altaan lohkojen 1 ja 2 välisen seinämän korkean riskin alueeksi.

Huhtikuussa 2013 tapahtunut toinen kipsisakka-allasvuoto tapahtui juuri tämän väliseinämän välittömässä läheisyydessä. Allasta oli korjattu vuosina 2008 ja 2010. Marraskuun 2012 vuoto käynnistyi kohdassa, johon vuoden 2010 korjaustyöt olivat päättyneet.

Turvalliseen tilanteeseen on vielä matkaa

Talvivaaran julkaisemissa VTT:n tiedoissa todetaan, että turvallisen toiminnan tason saavuttaminen kaivosalueella edellyttää, että kaivokselta luontoon johdettavien vesien määrää lisätään. Talvivaara onkin vaatinut uutta lisäkiintiötä uusille vesistöpäästöille.

Talvivaara haluaa, että se saa tyhjentää Sotkamon kaivosalueella sijaitsevat kipsisakka-altaat ja bioliuoskierron varoaltaat luontoon puhdistuskäsittelyn jälkeen "lyhyellä aikavälillä".