Talvivaaran VTT-raportti tukee ympäristöaktiivien pelkoa uraaniskandaalista

Kaivosyhtiö Talvivaara julkaisi eilen johtopäätöksensä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kipsisakka-altaan vuodon tutkinnasta. Tutkinnassa ilmeni, että kipsisakka-altaaseen pumpattiin syksyllä 2012 metallitehtaalta niin sanottua raffinaattia, eli prosessin paluuliuosta. Liuos heikensi huomattavasti koko kipsisakka-altaan veden laatua.

Kotimaa
Stop Talvivaara kansalaisaktiivit ympäristöhaittojen äärellä syksyllä 2012
Hannu Hyvönen / Stop Talvivaara

Talvivaaran hallitus on julkaissut omat valitut palansa VTT:n kipsisakka-altaan tutkinnasta. Ympäristöaktiivien mukaan jo viime syksynä oli viittauksia siihen, että yhtiön johto pimittää tietoja kipsisakka-altaaseen pumpatusta raffinaattiliuoksesta.

Raffinaateissa on kyseessä liuos, josta arvometallit on otettu talteen, mutta jota ei ole puhdistettu metallitehtaan loppuneutralointivaiheessa. Veden laadulla ei ollut merkitystä vuodon syntyyn, mutta raffiinaattipitoisten vuotovesien laskeminen luontoon on aiheuttanut vahinkoja. Ympäristön kannalta liuoksella on enemmän happamoiva vaikutus kuin kipsisakka-altaassa muutoin varastoidulla vedellä.

Koko kipsisakka-altaan alkuperäinen tarkoitus oli sitouttaa metallit kipsiin. Nyt kun kipsisakka-allasta käytettiin vesivarastona ja paluuliuosvarastona, romahdutti se altaan ph-arvot. Alhaiset ph-arvot ja veden voimakas happamuus puolestaan saivat metallit liukenemaan kipsisakasta veteen, jolloin metallit, esimerkiksi uraani, valuivat vuotoveden mukana luontoon.

Kansalaisaktiiveista koostuva Stop Talvivaara on seurannut silmä kovana VTT:n tutkinnan julkituloa. Heidän mukaansa kyseessä on Suomen historian suurin uraanipäästö.

- Suurin riski, mikä kipsisakka-altaan vuodossa toteutui, oli se, että uraani lähti liikkeelle ja päätyi luontoon. Uraani lähti liikkeelle sen takia, että vastoin kaikkia lupaehtoja kipsisakka-altaasta oli tehty happamien raffinaattinesteiden varastoallas, kertoo kansalaisaktiivi Hannu Hyvönen Yle Uutiset Suoralle linjalle.

Mitään tällaista ei Talvivaaran mukaan pitänyt tapahtua, eikä sen pitänyt olla edes mahdollista. Yhtiö vakuutti kaikki skeptiset epäilijät kertomalla, että uraani on turvassa sitoutettuna kipsiin.

- Näin meille vakuuteltiin, kun olimme huolissamme, ettei uraani lähde liikkeelle jos kipsisakka-allas vuotaa, kertoo Hyvönen.

Selitys vesitaseista ei riitä

Kajaanissa syksyllä 2012 järjestetyssä Talvivaaran lehdistökatsauksessa Stop Talvivaaran kansalaisaktiivi Hannu Hyvönen sekä Sotkamon valtuutettu Ari Korhonen kovistelivat tuotantojohtaja Harri Natusta kertomaan syitä, miksi kipsisakka-alas muuttui metallien jätevesialtaaksi. Vaikka syy olisikin nyt VTT:n tutkinnassa esitetyissä häiriintyneissä vesitaseissa, niin Korhonen halusi tietää, miksi tehtiin päätös siitä, että allas pumpataan täyteen hapanta vettä.

Natunen vastasi Korhoselle.

- Kuten tiedätte, Kainuussa oli erittäin sateinen kesä.

Lehdistökatsaustilaisuudessa paikalla olleet ihmiset naurahtivat Natusen vastaukselle ja pian Natunen paljasti rivien välistä, että kierrossa olevia prosessiliuoksia oli varastoitu sekä kipsisakka-altaaseen että varoaltaisiin sekä louhosmonttuun.

Kansalaisaktiivi Hannu Hyvönen pyysi Natuselta tarkennusta siihen, pumpattiinko altaaseen oikeasti prosessiliuosta. Pian Natunen kuitenkin söi sanansa ja väitti, ettei ymmärtänyt Hyvösen kysymystä.

- Se pitää varmistaa, että prosessivedellä jos tarkoitetaan liuoskierron liuoksia, joissa on korkeat metallipitoisuudet, niin niitä ei missään vaiheessa ole laitettu muihin altaisiin kuin niihin kuuluviin varo- ja prosessialtaisiin, täsmentää Natunen.

VTT:n tutkinnasta käy kuitenkin ilmi, että Talvivaara pumppasi kipsisakka-altaaseen metallitehtaalta erittäin hapanta liuosta, eikä vienyt liuosta lupavaatimusten mukaisesti loppuneutraloitavaksi. Tämän Talvivaara nyt myöntää johtopäätöksissään julkisesti. Talvivaaran raportissa ei kuitenkaan käsitellä ollenkaan sitä, mitkä tekijät vaikuttavat taustalla, ettei nestettä toimitettu eteenpäin loppuneutralointivaiheeseen, vaan se jätettiin kipsisakka-altaaseen.

Ydinongelmista ei keskustella

Hyvösen mukaan yhtiö on selkeästi valehdellut, eikä se aio taaskaan keskustella ydinongelmistaan. Talvivaaran raportissa sanotaan, ettei yhtiö kommentoi asioita, joita poliisi tutkii. Hyvösen mukaan näissä poliisitutkinnan alaisissa asioissa on kyse juuri niistä ongelman ydinasioista. Hyvönen kummeksuu yhtiön tapaa pimittää virallisia dokumentteja jopa viranomaisilta.

- Tämä on mielestäni valtiolle nöyryyttävää, kun yhtiö pelaa peliä, joka on häpeäksi jopa hallitukselle. Hallitus ei kyennyt vastaamaan edes Euroopan komission selvityspyyntöihin, koska yhtiö ei ole toimittanut pyydettyjä dokumentteja, lataa Hyvönen.

Hyvösen mukaan Talvivaara turvautuu hätävalheisiin, koska tietää, että on itse omalla toiminnallaan, eli miljoonien kuutioiden laittomalla pumppauksella, saanut nämä ongelmat aikaan. Marraskuussa Talvivaara selitti veden happamuuden ja uraanipitoisuuden johtuvan siitä, että kipsisakka-altaasta väliaikaisesti louhokseen varastoidut vedet olivat muuttuneet itsestään louhoksessa happamiksi. Kun vedet sitten pumpattiin takaisin, ne muuttivat koko kipsisakka-altaan happamaksi.

- Me emme uskoneet tätä väitettä, se tuntui yhtä poskettomalta kuin tämä viimeisin uutinen, että majavat ovat muuttaneet Lumijoen veden emäksiseksi, naurahtaa Hyvönen.