Joka kolmas tuusulalainen: Hyrylän keskusta on surkea

Tuusula selvittää kuntalaisten näkemyksiä Hyrylän uudistamisesta tuoreessa asukaskyselyssä.

Hyrylä, Tuusula

Tuusulan kunta pyrkii uudistamaan Hyrylän keskustaa tulevien vuosien aikana. Yleissuunnitelmaa laadittaessa kuullaan kuntalaisia moneen otteeseen. Tuoreessa asukaskyselyssä kuntalaisilta kysyttiin mielipiteitä mm. Hyrylän elinvoimaisuudesta ja palveluiden tarpeesta.

Joka kolmas vastaaja piti Hyrylän keskustan viihtyisyyttä surkeana. Puolet vastaajista tyytyi pitämään keskustaa tavanomaisena.

Selvityksestä ilmenee myös, että keskustan uudistukselle on todellista tarvetta. Päivittäistavarakauppojen tarjontaa pidetään kohtuullisena tai keskinkertaisena, erikoisliikkeiden tarjontaa sen sijaan heikkona. Keskustaan toivottiin myös kauppakeskusta ja kävelykatua.

Hyrylälle tunnusomaista, kasarmitaloista tuttua punatiiltä toivottaisiin keskustaan myös lisää.

Mielipiteistä asemakaavaksi

Kuntalaisten mielipiteitä kysyttiin osana Hyrylän keskustan suunnittelutyötä. Tarkoituksena on laatia yleispiirteinen suunnitelma Hyrylän keskustan alueelta uuden asemakaavoituksen pohjaksi.

Merkittävä koko keskustan uudistamista vauhdittava tekijä on ollut Rykmentinpuiston entisen varuskunta-alueen muutos asutusalueeksi.