Evira aflatoksiinista: Suomessa purkkiin ei päädy rajan ylittäviä pitoisuuksia

Suomen elintarvikevalvonnasta vastaavalta Eviralta muistutetaan, että harvinaiset aflatoksiinitapaukset laimenevat käytännössä aina ennen päätymistään kuluttajan lasiin.

Kotimaa

Torstaina kerrottiin, että Ruotsissa Arlalta oli päätynyt kauppojen hyllyille maitoa, joka sisälsi alfatoksiinia. Raja-arvot eivät kuitenkaan ylittyneet.

Suurissa annoksissa syöpää aiheuttavaa aflatoksiinia syntyy rehussa, jos se pääsee homehtumaan.

Eviran mukaan Suomessa raakamaidosta EU:n raja-arvon ylittäviä näytteitä on löytynyt muutamia kertoja viime kymmenen vuoden aikana. Silloinkin pitoisuudet ovat ylittäneet rajan vain hieman. Selviä ylityksiä ei ole ollut.

Raja-arvo (50 nanogrammaa per litra) on luotu kuluttajaa silmällä pitäen, eli maitopurkissa ei saa olla sitä enempää aflatoksiinia. Käytännössä raakamaitoerät sekoittuvat ja laimenevat purkittamoissa aina, eli kuluttajalle päätyvän maidon pitoisuudet ovat turvallisissa rajoissa.

Samaa rajaa pidetään kuitenkin puuttumiskynnyksenä myös raakamaidon tarkastuksissa sitä poikkeustapausta silmällä pitäen, että maito päätyisi purkkiin muihin eriin sekoittumatta.

Evira tarkastaa maitoeriä suoraan maitotiloilla ja useamman tilan kiertävistä reittiautoista. Näytteitä kerätään keskimäärin parisataa vuodessa.