1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Opetusneuvos: Oppilaiden toiveita ei ole pakko kuunnella

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen mukaan kaikkea ei voida kouluissa toteuttaa oppilaiden ja vanhempien toiveiden mukaisesti. Iisalmessa oppilaiden toiveet ovat tärkein kriteeri yläkoulun luokkien muodostamisessa.

Kuva: Nuorten ääni -toimitus

Iisalmessa otetaan taas tänä vuonna huomioon kaveritoiveet yläkoulun luokkien muodostamisessa.

Iisalmen alakouluista Juhani Ahon kouluun siirtyvät oppilaat ovat perinteisesti voineet listata kolme kaveria, joiden kanssa haluavat samalle luokalle.

Viime vuonna kaveritoiveista luovuttiin. Osa oppilaista ja vanhemmista kuitenkin vastusti päätöstä. Asiasta tehtiin nuorisoaloite, mikä johti siihen, että tänä vuonna vanha käytäntö palautettiin.

- Siinä tuli esille, että ujommat pelkäävät isoon ryhmään tulemista, että ei tiedä, onko siellä kavereita. Mitä isompi koulu, sitä vaikeampi mennä pihalle, jos joutuu seisomaan yksin. Kahdestaan on helpompi mennä tuntemattomien luo, Juhani Ahon koulun opintojen ohjaaja Anja Kauppinen toteaa.

Oppilaiden osallisuutta parhaimmillaan

Iisalmen käytäntö kuulostaa opetus- ja kulttuuriministeriössä työskentelevän opetusneuvos Jussi Pihkalan korviin hyvältä.

- Oppilaiden osallisuus korostuu entisestään peruskoulutuksessa. Sen suhteen on ollut puutteita ja meiltä onkin lähdössä eduskuntaan lakipaketti, jossa edellytetään, että jokaisessa koulussa on oltava oppilaskunta. Osallisuuden kautta työrauhaa parannetaan. Tämä [kaveritoiveiden esittäminen] on sitä parhaimmillaan.

Pihkala kuitenkin korostaa, ettei oppilaiden ja vanhempien toiveita ole pakko eikä aina edes mahdollista toteuttaa kouluissa. Päätös on Pihkalan mukaan opetuksen järjestäjän käsissä.

- Vähintään yksi kaveri luokalla tuntuu hyvältä, mutta ratkaisuja on erilaisia. Opetuksen järjestäjä päättää niistä, mitään velvoitteita ei ole, että kaverin on pakko olla samalla luokalla, sehän olisi mahdotonta.

Toiveiden huomioiminen työlästä

Anja Kauppisen mukaan kaveritoiveista luopuminen ei kuitenkaan tuonut ongelmia Iisalmessa, ja vain kaksi oppilasta on tänä vuonna halunnut vaihtaa luokkaa.

- Kuuntelimme kuitenkin tarkkaan toiveita vanhempainilloissa, alakoulun luokanopettajia ja erityisopettajia. Oppilashuollollisista syistä oli myös viime vuonna mahdollista esittää kaveritoive. Täällä on kuitenkin kaveritoiveilla niin pitkä perinne, että asia koetaan tärkeäksi, Kauppinen kertoo.

Vähintään yksi kaveri luokalla tuntuu hyvältä, mutta ratkaisuja on erilaisia.

Jussi Pihkala

Tänä vuonna kaveritoiveet ovat Iisalmessa tärkein kriteeri, kun luokkia muodostetaan. Lisäksi luokkia muodostettaessa on otettava Kauppisen mukaan huomioon myös esimerkiksi kuljetusoppilaat, uskonnon opetus ja eri laajuisesti opiskelevat ryhmät.

Iisalmen Juhani Ahon koulussa on yli 500 oppilasta, ja uusista seitsemäsluokkalaisista muodostetaan kahdeksan luokkaa.

- Onhan tämä tuplatyö, kun ensin käydään läpi kaveritoiveet ja sitten kaikki muut asiat ja katsotaan, miten ne sovitetaan yhteen. Oppilashuollollisista syistä kaikkia kolmea toivetta ei välttämättä voida toteuttaa, mutta periaatteena on, että ainakin yksi kaveri laitetaan samalle luokalle.

Luokkien sekoittamisella hyvä vaikutus

Opetusneuvos Jussi Pihkalan mukaan kaverin kanssa samalle luokalle pääsy lisää oppilaiden turvallisuuden tunnetta, mikä puolestaan vaikuttaa koulun työrauhaan.

- Toisaalta yläkoulussa on hyvä jo oppia luomaan uusia verkostoja ja tutustua uusiin ihmisiin. Eihän sitä työelämässäkään saa päättää kenen kanssa töitä tekee.

Anja Kauppinen on Pihkalan kanssa samoilla linjoilla. Hän ei näe syytä palata menneeseen, jolloin kokonaiset alakoulujen luokat siirrettiin sellaisenaan yläkouluun.

- Luokkien sekoittamisella on ollut hyvä vaikutus. Joissakin alakoulun luokissa on voinut olla ongelmia, kuten kiusaamista ja silloin uuteen ryhmään pääseminen on hyvä asia. Silloin voi myös päästä eroon alakoulun aikaisesta roolistaan, esimerksi pelleroolista.