Valkoisten keski-ikäisten itsemurhat lisääntyivät huimasti Yhdysvalloissa

Vuosikymmenessä valkoisten keski-ikäisten itsemurhien määrä kasvoi 40 prosenttia.

Ulkomaat

Itsemurhaan päätyneiden keski-ikäisten määrä kasvoi Yhdysvalloissa huimasti vuosikymmenen aikana. Keski-ikäisten yhdysvaltalaisten tekemien itsemurhien määrä lisääntyi vuosina 1999 - 2010 keskimäärin 28 prosenttia, mutta valkoihoisten keski-ikäisten ryhmässä kasvua oli peräti 40 prosenttia.

Sen sijaan keski-ikäisten mustien ja latinoiden itsemurhat lisääntyivät vain hieman ja nuorempien ja vanhempien ikäryhmien itsemurhaluvut pysyivät ennallaan.

35 - 64 -vuotiaat tekivät noin 57 prosenttia kaikista itsemurhista. Valkoisten 35 - 64 -vuotiaiden ryhmässä tehtiin vuonna 1999 keskimäärin 16 itsemurhaa 100 000 ihmistä kohden, mutta vuonna 2010 niitä tehtiin 100 000 ihmistä kohden jo 22.

Itsemurhat lisääntyivät vuosikymmenen aikana 39 Yhdysvaltain osavaltiossa. Synkimmät luvut rekisteröitiin läntisissä osavaltioissa.

Selitykseksi itsemurhien yleistymiselle tarjotaan muun muassa tutkimusjakson loppuvuosina alkanutta taloustaantumaa ja masennuksen yleisyyttä suuriin ikäluokkiin kuuluvien parissa. Latinojen ja mustien arvioidaan saavan enemmän tukea perheiltään ja uskonnosta kuin valkoisten. Yksi selittävä tekijä voi myös olla, että itsemurhien ehkäisyssä on pitkään keskitytty nuoriin ja vanhuksiin.

Lähteet: AP