Liitot: Suomessa poltetaan kivihiiltä, vaikka polttopuuta saisi halvemmalla

Kotimaisissa energialaitoksissa voitaisiin korvata kivihiiltä kotimaisella puulla, jos laitokset tekisivät oikeista päätöksiä, sanovat Suomen luonnonsuojeluliitto ja Koneyrittäjät. Puuta riittää ja se on kivihiiltä halvempaa.

Kotimaa

Suomen energiayhtiöt eivät osta kotimaista puuta poltettavaksi, vaan polttavat kalliimpaa kivihiiltä. Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) ja Koneyrittäjien liitto ovat julkaisseet aiheesta yhteisen tiedotteen.

Energiayhtiöt ovat investoineet kivihiiltä polttaviin laitoksiin ja perustelleet päätöstä sillä, ettei kotimaista polttopuuta ole tarjolla varsinkaan kohtuulliseen hintaan. Liittojen mukaan tämä ei pidä paikkaansa.

Liitot nostavat esimerkeiksi Jyväskylän ja Kuopion kaupunkien energialaitokset. Koneyrittäjien liiton jäsenyritykset tarjoavat molempiin kotimaista puuta, jota on riittävästi ja joka voisi tulla jopa kivihiiltä halvemmaksi. Puuta ei silti osteta.

SLL ja Koneyrittäjät muistuttavat, että puulla on paljon kivihiiltä parempia ominaisuuksia. Puun käyttö parantaisi työllisyyttä, se vähentäisi kansantalouden kauppavajetta ja olisi myös uusiutuvaa. Suomi on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Uusiutuvan polttoaineen käyttäminen olisi tähän hyvä keino, kun taas kivihiilen poltto aiheuttaa suuret päästöt.

Koneyrittäjien liiton mukaan Suomessa on noin kuuden miljoonan kuutiometrin kuukausihakkuita vastaava määrä puunkorjuun kone- ja työntekijäkapasiteettia talven huippukysynnän aikaan. Noin puolet tästä kapasiteetista olisi käytettävissä energiapuun korjuuseen, kun ainespuun hakkuut ovat hiljaisimmillaan. Hakkurit ovat nykyisellään tehokkaimmassa käytössä vain puolet vuodesta ja niiden käyttöä voitaisiin lisätä ja tehostaa kehittämällä terminaaleja.

Liitot arvelevat, että kivihiilen polton taustalla ovat virheelliset investoinnit Jyväskylän ja Kuopion laitoksilla.

- Lyhytnäköiset investoinnit tulevat kalliiksi. Fossiilisten energianlähteiden käytöstä lankeava kasvava lasku maksetaan kallistuvina päästöoikeuksina ja ilmastokriisin tuomina ongelmina, sanoo puheenjohtaja Risto Sulkava Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Kuopio: emme investoi kivihiileen

Kuopion energia vastaa liittojen esittämään kritiikkiin. Yhtiön mukaan tiedote on osittain väärä.

Kuopion energia on parhaillaan investoimassa uuteen voimakattilaan. Uudessa kattilassa voidaan polttaa turpeen lisäksi puuta, mutta ei kivihiiltä. Yhtiö ilmoittaa myös tehneensä paljon energiapuukauppoja.

Yhtiö myöntää käyttäneensä talven aikana kivihiiltä, mutta vain siksi, ettei kotimaista turvetta ole ollut käytettävissä tarpeeksi. Puuta on käytetty maksimimäärä.

Uudessa kattilassa puun polttoaineosuus voi olla jopa 70 prosenttia, lupaa Kuopion energia.