Peräpohjolan poliisi puuttuu laittomiin yleisötapahtumiin

Peräpohjolan poliisi kirjaa jatkossa rikosilmoituksen laittomista yleisötilaisuuksisa ja aloittaa niistä tutkinnan. Aiempina kesinä tämän laatuisia tapauksia on Peräpohjolan alueella ollut käsittelyssä 5-10 tapausta vuotta kohden. Ne ovat tulleet poliisin hoidettaviksi juuri alaikäisten alkoholin nauttimisen sekä naapuristolle tai omaisuudelle aiheutuneiden vahinkojen vuoksi.

Peräpohjola
Poliisiauto.
YLE / Risto Koskinen

Peräpohjolan poliisin tiedote:

Kevät herättää nuorisossa tarpeen järjestää erilaisia juhlia ja yhteisiä kemuja, kun koulukin on nyt loppumassa ja pitkä pimeä talvi takana.Tällainen sosiaalinen toiminta on poliisin kannalta katsoen kaikin puolin suotavaa, kunhan se pysyy lain ja hyvien tapojen rajoissa.

Poliisille tulee vuosittain lukuisa määrä ilmoituksia nuorten järjestämistä luvattomista kemuista eli yleisötilaisuuksista. Sosiaalisessa mediassa tai muutoin koolle kutsuttu tilaisuus, jonka osanottaja joukkoa ei ole selkeästi rajattu, on kokoontumislain 12 pykälän mukainen yleisötilaisuus. Siitä on tehtävä kokoontumislain 14 pykälän mukainen ilmoitus poliisille. Yleisötilaisuuden saa järjestää vain täysivaltainen henkilö tai yhteisö. Tilaisuudet järjestään pääsääntöisesti niin, että joku täysikäinen vuokraa joltain yhteisöltä tilan tällaisen tilaisuuden järjestämiseen. Järjestettävän tilaisuuden luonne ei useinkaan tule oikealla tavalla tilan vuokralle antajan tietoon.

Tilaisuudelle omistajan suostumus

Tilaisuuden järjestäjällä tulee olla järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumus kokoontumislain 13 pykälän mukaisesti yleisötilaisuuden järjestämiseen kyseisessä paikassa. Paikan omistajat heräävät valvomaan oikeuksiaan sitten, kun tilaisuudessa on rikottu omaisuutta tai paikkoja taikka aiheutettu vahinkoja tai häiriötä naapuristolle. Tilan vuokralle antajien kannattaa näin jo etukäteen varmistaa mahdollisimman hyvin tilaisuuksien luonne ja se että vakuutusasiat ovat kunnossa.

Näissä nuorten järjestämissä juhlissa käy valitettavan usein niin, että suuri osa osallistujista on alle 18-vuotiaita ja myös he nauttivat alkoholia joko muiden tarjoamana tai itse tuomanaan. Tällainen toiminta on laissa kielletty. Tilaisuuden järjestäjä täysikäinen henkilö tai yhteisö on vastuussa, jos tilaisuutta ei ole järjestetty lain mukaisesti. Tilaisuuden järjestäjän on huolehdittava siitä, että järjestys ja turvallisuus tilaisuudessa säilyy sekä että tilaisuudessa noudatetaan lakia. Jos tilaisuuden järjestäjä sallii alle 18-vuotiaiden alkoholin nauttimisen yleisessä tilaisuudessa, hän syyllistyy alkoholilain säännösten rikkomiseen itse.Täysikäisten tulisi myös tuntea vastuunsa antaessaan nimensä käyttöön tilaisuuden järjestäjänä.

Poliisi voi kieltää tilaisuuden

Poliisilla on kokoontumislain mukaan kieltää tällainen yleisötilaisuus, kun on ilmeistä että siellä tapahtuisi lainvastaista toimintaa, järjestys tai turvallisuus vaarantuu tai siitä on huomattavaa haittaa sivullisille tai ympäristölle. Poliisi voi myös keskeyttää tilaisuuden kokoontumislain nojalla.

Peräpohjolan poliisilaitos on nyt linjannut, että kun poliisi hälytetään tällaiseen yleisötilaisuuteen, jossa on lainvastaista toimintaa, tulee asiasta kirjata rikosilmoitus ja aloittaa tutkinta. Kyseessä on vähintään kokoontumisrikkomus ja usein myös alkoholilainsäännösten rikkominen. Tilaisuuden järjestäjällä on vastuu siitä, että tilaisuudessa noudatetaan lakia ja hyviä tapoja.

Useita tapauksia edellisinä kesinä

Aiempina kesinä näitä tämän laatuisia tapauksia on Peräpohjolan alueella ollut käsittelyssä 5-10 tapausta vuotta kohden. Ne ovat tulleet poliisin hoidettaviksi juuri alaikäisten alkoholin nauttimisen sekä naapuristolle tai omaisuudelle aiheutuneiden vahinkojen vuoksi. Viimeisin tapaus oli sellainen, ettei tilan vuokrannut henkilö ollut edes paikalla kemuissa.

Poliisi, sosiaaliviranomainen sekä muu viranomainen, jolle tulee tieto alaikäisten alkoholin nauttimisesta tai muista rikkeistä on myös velvollinen tekemään lastensuojeluilmoituksen asiasta lastensuojelulain mukaisesti.

Poliisilla ei tarkoitusta estää tai vaikeuttaa nuorten hauskanpitoa tai sosiaalista elämää. Pyrkimyksenä on valistaa kaikkia osapuolia ottamaan vastuunsa asioista ja toimimaan niin ettei kenellekään aiheuteta ylimääräisiä ongelmia tai vahinkoja.