1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kansallispuistot

Olvassuon kansallispuistoon pyydetään kehitysvinkkejä

Metsähallitus pyytää Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun rajalle suunnitellusta Olvassuon kansallispuistosta kehitysvinkkejä. Asiasta pidetään yleisötilaisuudet Pudasjärvellä ja Utajärvellä ensi viikolla.

Hilla. Kuva: Pentti Kallinen / Yle

Olvassuo on yksi ympäristöministeriön valitsemista neljästä alueesta, joiden soveltumista kansallispuistoksi selvitetään tänä vuonna.

Suomessa ei ole tällä hetkellä kansallispuistoksi luokiteltuja aapasoita. Selvityksen alustavana rajauksena on ollut Olvassuon Natura-alue. Natura-alue on edustava aapasuoerämaa, jossa erilaisten soiden ja luonnontilaisten metsäsaarekkeiden lisäksi näkyy voimakas pohjavesivaikutus ja lähteisyys.

Soisen Natura-alueen halkaisee Kälväsvaaran- Ison Palovaaran harjujakso dyynimuodostumineen. Alueen erämaisuus näkyy sen kasvi- ja eläinlajistossa.

Metsähallituksen mukaan esimerkiksi metsästyksen sovittaminen mahdolliseen kansallispuistoon on yksi suurimmista haasteista.

Olvassuon reiteillä ja taukopaikoilla on vuosittain noin 3000 - 5000 käyttäjää.