1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terveys

Tutkimus: Silikonirinnat vaikeuttavat rintasyövän löytämistä

Kanadalaistutkijoiden mukaan rintaimplantit ottaneiden naisten rintasyövät todetaan usein vasta siinä vaiheessa, kun ne ovat edenneet pitkälle. Tutkijoiden mukaan tämä johtuu todennäköisesti rintaimplanttien aiheuttamista ongelmista mammografiassa.

Silikonirinnoilla saattaa olla ikäviä heijastuksia naisten terveyteen. Tuoreen tutkimuksen mukaan pahimmillaan ne saattavat vaikeuttaa rintasyövän toteamista ja sitä kautta suurentaa riskiä menehtyä rintasyöpään.

Kanadalaistutkijoiden havainnot perustuvat aiempien tutkimusten aineistojen yhteisanalyysiin. Niiden perusteella rintaimplantit ottaneiden naisten rintasyövät todetaan usein vasta, kun ne ovat edenneet pitkälle. Tämä johtuu todennäköisesti rintaimplanttien aiheuttamista ongelmista mammografiassa.

Analysoiduissa tutkimuksissa nousi esiin myös rintaimplanttien ja rintasyöpäkuolleisuuden välinen yhteys. Näiden aineistojen yhteisanalyysin perusteella rintaimplantit ottaneiden naisten ennuste on muita heikompi rintasyöpädiagnoosin jälkeen.

Tutkijat kehottavat tulkitsemaan tuloksiaan varoen, sillä läheskään kaikki analysoidut tutkimukset eivät olleet menetelmällisesti virheettömiä. Tulokset joka tapauksessa viittaavat siihen, että rintaimplantit ottaneiden tai niitä harkitsevien kannattaisi huomioida implantteihin liittyvät mahdolliset riskit ja käydä säännöllisesti mammografiassa.

Tutkimus julkaistiin British Medical Journalissa.