KHO: Jalasjärvi joutuu maksamaan lähes 35 miljoonaa euroa

Jalasjärven kunnan valitus aikuiskoulutuskeskus JAKK:ille myönnettyjen tukien takaisinperinnästä on hylätty korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tämä tarkoittaa kunnalle lähes 35 miljoonan euron laskua.

Kotimaa
JAKKin koulutuskäytössä olevia kuorma-autoja.
JAKKin koulutuskäytössä olevia kuorma-autoja.Pasi Takkunen / Yle

Jalasjärven kunnan on palautettava opetus- ja kulttuuriministeriölle lähes 35 miljoonaa euroa perusteetta nostettuja valtionosuuksia. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi keskiviikkona antamallaan ratkaisulla Jalasjärven kunnan valituksen valtionosuuksien takaisinperintäpäätöksestä.

Rahat myönnettiin aikanaan useissa erissä Jalasjärven kunnan ylläpitämälle Jalasjärven aikuiskoulutuskeskukselle JAKK:ille oppisopimuskoulutusta varten.

Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi JAKK:ssa tehtyjen tarkastusten jälkeen lokakuussa 2011, että kunta oli saanut oikeudettomasti noin 47,6 miljoonaa euroa. Tarkastukset koskivat vuosia 2005–09. Niihin ryhdyttiin, koska JAKK:n oppisopimusten ja opiskelijoiden määrä kasvoi poikkeuksellisen paljon vuosina 2005–08.

Tarkastusten perusteella OKM katsoi, että koulutuksen järjestämisessä oli runsaasti puutteita ja virheellisyyksiä. Ministeriön mukaan valtionosuusrahoituksen perusteeksi ilmoitetut oppisopimukset eivät täyttäneet oppisopimuskoulutukselle ja sen rahoitukselle lainsäädännössä asetettuja edellytyksiä. Jalasjärven kunnan menettely oli suunnitelmallista, tarkoituksellisesti järjestettyä ja tuotti kunnalle taloudellista hyötyä.

Kunta katsoi toimineensa lainmukaisesti

Jalasjärven kunta vaati korkeimmassa hallinto-oikeudessa ministeriön päätöksen kumoamista tai ainakin asian uutta käsittelyä ja palautettavan summan kohtuullistamista. Kunnan mukaan JAKK järjesti koulutuksen lainmukaisesti. Mahdolliset puutteet eivät olleet niin olennaisia, että valtionosuudet voitaisiin niiden perusteella periä takaisin.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että JAKK:n oppisopimuskoulutuksessa on ollut vakavia puutteita. Valtionosuutta ei voi myöntää opetukselle, joka ei täytä sille asetettuja edellytyksiä, ja tämän vuoksi ministeriöllä on ollut laillinen peruste vaatia maksetut valtionosuudet takaisin. Ministeriöllä ei ole ollut oikeudellista velvollisuutta alentaa perittävää määrää enempää kuin se oli tehnyt.

Palautettava rahamäärä on noin 13 miljoonaa euroa pienempi kuin se, jonka ministeriö katsoi väärin perustein maksetuksi. OKM alensi sitä kokonaisharkinnan perusteella 7,3 miljoonalla eurolla, jätti perimättä korot ja vähensi summasta lisäksi vuosilta 2009 ja 2010 maksamatta jääneet 5,5 miljoonan euron valtionosuudet.

KHO ei arvioinut opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen tarkoituksenmukaisuutta. Valtioneuvoston tai ministeriön päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.