Rakenteilla olevan uimahallin vajonnut allas tarvitsi 40 kuutiometrin täytteen

Kajaanin vesiliikuntakeskuksen pääaltaan painuma on korjattu. Betonirakenteeseen on ruiskutettu täyteainetta. Sen jälkeen allas on täytetty vedellä ja todettu, että se kestää. Korjauksen jälkeisen vesitäyttökokeen perusteella altaan pohjassa on enää vain muutama pieni painuma.

Kotimaa
Kajaanin vesiliikuntakeskus sisältä maaliskuussa, kun altaat olivat vasta rakenteilla.
Heikki Rönty / Yle

Kajaaniin rakennettavan vesiliikuntakeskuksen pääaltaan pohja on vahvistettu huhtikuun aikana. Toukokuun alussa altaan vedenpitävyys on todettu. Altaan rakentamistyöt voivat taas jatkua.

Pääaltaan rakennuspohja on nyt kantava. Korjaustöillä on estetty valmiin rakenteen vauriot ja varmistettu altaan vesitiiviys, työmaan rakennuttaja Kajaanin kaupunki ja pääurakoitsija RPK Rakennus Kemppainen Oy kertovat.

10 sentin vajoama havaittiin tammikuussa

Rakenteilla olevan uimahallin pääaltaan pohjalaatat olivat painuneet tammikuussa enimmillään 10 senttimetriä. Altaan betoniseinä oli painunut enimmillään 2,3 senttimetriä.

Maaliskuussa allas täytettin vedellä kokeen vuoksi. Kuormituskokeessa pohjalaatan painauma oli suurimmillaan yhden senttimetrin verran.

Painumista pääosa palautui, mutta altaaseen jäi 2-6 millimetrin painumia. Siksi oli tarve tehdä rakenteisiin täyteruiskutuksia eli injektointeja.

Altaan ja kallion väliin ruiskutettiin vesi-sementtimassa

Maaliskuun kokeen jälkeen tiedettiin, missä altaan pohjan kantavuus oli heikentynyt. Painunut alue ja sen lähiympäristö täytetttiin paisuvalla vesi-sementti-ruiskeella kantavaksi.

Vahvistusruiskutuksia tehtiin noin 200 neliömetrin suuruisella alalla pääaltaan syvän pään pohjalla ja sen vieressä. Ruiskutus tapahtui laatan läpi. Laattaan porattiin tihein välein reikiä. Ruiskutus ulottui irtilouhittuun kallioon saakka.

Työmaan osapuolet kertovat, että ruiskutus varmisti injektointimassan tunkeutumisen koko vahvistettavan pohjan alalle ja sen, että massa täyttää kaikki tyhjätilat vahvistettavassa rakenteessa.

Injektointityöhön käytettiin noin 40 kuutiometriä vesi-sementti-massaa.

Korjauksen jälkeeen allas on kantava

Kun vahvistustyö oli tehty, tekivät pääurakoitsija RPK Rakennus Kemppainen Oy ja rakennuttaja Kajaanin kaupunki altaan täyttökokeen ja tarkistusmittaukset 6. toukokuuta.

Painumien seurantaa varten oli pääaltaaseen asetettu maaliskuussa 30 mittauspistettä.

Pääosalla mittauspisteitä altaan korkeus ei muuttunut vesitäytön jälkeen. Muutamassa pisteessä muutokset olivat 1-2 millimetriä molemmissa mittauksissa. Mittaustarkkuus oli +/- 1 millimetriä.

Altaan maanvaraisella osalla oleva lämmöneriste huomioiden ovat allasrakenteet kantavalla pohjalla ja käytännössä jatkossa painumattomia. Altaassa ei ilmennyt myöskään vuotoja täyttökokeessa, osapuolet kertovat.

Pääaltaan ongelmat eivät ole pääurakoitsijan mukaan vaikuttaneet työmaan kokonaisaikatauluun, koska rakennustöitä on pystytty jatkamaan muualla normaalisti.

Painumisesta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten arvioi pääurakoitsija olevan 90 000 euron luokkaa.