Itä-Uudenmaan kuntaliitoskuvioissa tähytään moneen suuntaan

Esimerkiksi Pornainen on alustavasti ilmoittanut kiinnostuksestaan olla mukana koko Itä-Uudenmaan laajuisessa kuntajakoselvityksessä. Kunta on mukana myös Keski-Uudenmaan kahdeksan kunnan selvityksessä.

Itä-Uudenmaan maakunta (hist.)
Itä-Uudenmaan kunnanjohtaja yhteisen pöydän ääressä.
Suurkuntaa esittelivät Sipoon kunnanjohtaja Mikael Grannas, Porvoon apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz, Myrskylän kunnanjohtaja Jouko Asuja, Loviisan kaupungin kehittämisjohtaja Sten Frondén, Lapinjärven kunnanjohtaja Christian Sjöstrand sekä Askolan kunnanjohtaja Esko Rautiainen.Yle

Sipoon kutsusta yhteiseen kuntajako- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä koskevaan alueselvitykseen ovat näillä näkymin lähdössä mukaan Porvoo, Loviisa, Lapinjärvi, Askola ja Myrskylä. Ainoastaan Pukkila on ilmoittanut ettei halua tässä vaiheessa vielä tehdä päätöksiä selvityksiin osallistumisista.

Sipoota on oltu naittamassa hallituksen taholta myös Helsinkiin, mutta kunta haluaa selvittää myös toisen suunnan vaihtoehdon.

Lopulliset päätökset selvityksestä tehdään kuntien valtuustoissa 20. toukokuuta mennessä.

Pornainen on jo aiemmin päättänyt osallistua myös Keski-Uudenmaan kuntien yhteiseen kuntajakoselvitykseen. Pornaisten kunnanhallitus kokoontuu ottamaan kantaa Itä-Uudenmaan liitoskuvioihin maanantaina.

Yhteistyöllä pitkät juuret

Itä-Uudenmaan selvitysalueella asuu noin 100 000 ihmistä. Kunnanjohtajat pitävät aluetta luonnollisena kokonaisuutena muun muassa siksi, että alueella tehdään jo nyt laajasti yhteistyötä esimerkiksi sairaanhoidon, pelastustoimen, jätehuollon ja koulutuksen osalta.

Kuntien johtajat esittelivät Sipoossa uuden suurkunnan mallia keskiviikkona. Pienemmät kunnat, Askola, Myrskylä ja Lapinjärvi kuitenkin painottavat edelleen ensisijaisena toiveenaan olevan itsenäisenä säilyminen. Loviisan kaupungille ykkösvaihtoehto olisi fuusio Lapinjärven kanssa.

Yhteinen selvitys halutaan kuitenkin tehdä ja työ olisi tarkoitus käynnistää syksyllä heti kesälomien jälkeen, mikäli asiaan saadaan kunnanvaltuustojen siunaus. Seuraavan kerran kuntajohtajat tapaavat 13. kesäkuuta.