Viitasammakko on yleinen pulputtaja Kuortaneella

Kuortaneen kunnan tekemissä kartoituksissa on käynyt selväksi, että suojeltua viitasammakkoa löytyy ympäri Kuortaneenjärven. Tämä tarkoittanee sitä, että kunta hakee poikkeuslupaa Pennalanlahdelle suunnitellun puutarhakyläalueen rannan ruoppaamiseen.

Kotimaa
sammakko tulvalammessa viitasammakko
Yle / Mirva Korpela

Kuortaneen kunnan ympäristöpäällikkö Jukka Kotola on rämpinyt viime viikon ajan pitkin Kuortaneenjärven rantoja ja tulva-alueita. Syy on se, että kunta kartoittaa parhaillaan viitasammakon esiintyvyyttä. Kartoituksen taustalla puolestaan on se, että järven rannalle Pennalanlahdelle on suunniteltu puutarhakylähanke, josta kiistellään. Hankkeen vastustajat vetoavat, että Pennalanlahdella elää luontodirektiivillä suojeltu viitasammakko, jonka elinympäristöä ei saa tuhota.

- Pennalanlahdella on viitasammakoita, myöntää ympäristöpäällikkö Jukka Kotola.

- Se on kiistaton asia. Sen sijaan viitasammakkoa löytyy runsaasti myös muualta. Se on täällä paikoin jopa yleisempi kuin tavallinen sammakko.

Kuortaneenjärven rannoilla voi tosiaan kuulla voimakasta pulputusta, josta viitasammakon voi tunnistaa. Tavallinen sammakko ääntelee kurnuttamalla. Kumpaakin kuulee.

- Viitasammakkoa on pidetty harvinaisena todennäköisesti siksi, kun sitä ei ole kartoitettu, arvioi Kotola.

Viitasammakkoa esiintyy koko maassa. Ympäristökeskuksen karttojen mukaan kuitenkin Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen alueella olisi aukko.

- Nyt tietoa on ainakin Kuortaneelta. Näyttäisi siltä, että kanta on elinvoimainen, sanoo Kotola, mutta muistuttaa:

- Se on kuitenkin arka eläin ja voi taantua, jos elinympäristöä heikennetään.

Edessä vielä pitkä tie

Viitasammakkokartoituksen tulokset raportoidaan ja ilmoitetaan Ely-keskukselle. Sen jälkeen pohditaan, hakeeko kunta poikkeuslupaa Pennalanlahdelle ja puutarhakyläalueen ruoppaamiseen.

- Itse rakentamispäätös on jo sitten korkeammassa kädessä, sanoo Jukka Kotola. Tällä hän tarkoittaa sitä, että uskoo hankkeen vastustajien valittavan myös poikkeamislupahakemuksesta.

- Todennäköisintä on, että tässä käydään se pitkä tie eli korkein hallinto-oikeus lopulta päättää, toteaa Kotola.

Viitasammakko on estänyt rakentamisen muun muassa Nastolassa. Aluehallintovirasto hylkäsi uimarannan ruoppausluvan viitasammakon takia. Sen sijaan Joroisilla viitasammakko päätettiin siirtää golf-kentän tieltä. Asiassa voi siis käydä miten päin tahansa.