Jyväskylässä akateemisten työttömyysluvut maan synkimmät

Jyväskylässä on jo vuosia ollut akateemisia työttömiä suhteellisesti enemmän kuin missään muualla. Korkeakouluista valmistuvat ovat vaikeassa tilanteessa, koska suurimman työllistäjän, julkisen sektorin, työpaikat vähenevät kaiken aikaa.

korkeakoulut
Palvelutiski työvoimatoimistossa Hämeenlinnassa
Sari Törmikoski / Yle

Korkeakoulutettujen työttömyys on Jyväskylässä yleisempää kuin missään muualla Suomessa. Akateeminen työttömyys on noussut tänä keväänä huippuunsa, kun työttömyys on kasvanut kaikilla aloilla. Ylemmän korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutuksen suorittaneita työttömiä oli Keski-Suomessa maaliskuussa 903, kun heitä oli vuosi sitten maaliskuussa 773.

Synkät luvut johtuvat sekä yleisestä työmarkkinatilanteesta että julkisen alan työpaikkojen vähenemisestä, sanoo kehittämispäällikkö Sirpa Lehto Keski-Suomen Ely-keskuksesta.

- Työmarkkinoille siirtyvien on tällä hetkellä hyvin haasteellista löytää töitä Keski-Suomen alueelta. Taloudellinen tilanne ja toimialoilla tapahtuva rakennemuutos, kuten lomautukset ja irtisanomiset heijastuvat myös akateemisen koulutuksen saaneiden työllistymismahdollisuuksiin.

Akateemiset työt siirtymässä yksityisille markkinoille

Akateemisen koulutuksen saaneet joutuvat yhä enemmän tähyilemään yrityksiin päin työpaikkoja etsiessään.

- Julkinen sektori ei tällä hetkellä kykene vetämään kovinkaan paljon akateemisesti koulutettuja. Kysyntä työnhakijoista on siellä selvästi hiljaisempaa kuin ennen, ja tulee hiljenemään entisestään, Sirpa Lehto sanoo.

Hän pitääkin tärkeänä, että korkeakouluopintoja suorittavat nuoret muokkaavat tutkintonsa mahdollisimman monipuolisiksi.

Työnhakua laajalla otteella

Sirpa Lehdon mukaan työnhakijan kannattaa laajentaa työnhakureviiriä sekä työtehtävien että ammattitaidon alueella.

-Kannattaa myös hyödyntää perinteisiä työ- ja elinkeinotoimistojen palveluja, kuten erilaisia valmennus- ja ohjauspalveluja.

- Periksi ei saa antaa, vaikka tilanne olisi kuinka haastava. Myönteinen asenne auttaa näkemään ratkaisuja myös siellä, missä niitä vähiten odottaa näkevänsä.

- Lisäksi kaikenlaiset omaa koulutusta sivuavat tehtävät ja työmahdollisuudet kannattaa harkita vakavasti. Ja opintojen alkuvaiheessa kannattaa ottaa sellainen asenne, että myös uudet valtaukset, uudet asiat, joita ei välttämättä ole osannut ajatellakaan, kannattaa harkita taiten.