Espoolta säännöt trendirakentamiselle - lisää torneja asemille

Espoo on kirjannut tornitalojen rakentamista koskevat pelisäännöt yksien kansien väliin. Selvitykselle on tarvetta, sillä korkeaa rakentamista toivotaan kaupunkiin yhä enemmän.

Kotimaa
Havainnekuva Kalasataman keskuksesta katsottuna pohjoisesta.
Havainnekuva Kalasataman keskuksesta katsottuna pohjoisesta.Helin&Co Arkkitehdit

On selkeä aikamme trendi, että rakennuttajat haluavat tehdä korkeita rakennuksia.

Torsti Hokkanen

Rakennuttajat suunnittelevat pääkaupunkiseudulle yhä useammin korkeita tornitaloja. Kasvavan kysynnän takia Espoo on päättänyt koota tornitalorakentamiselle yhteiset pelisäännöt.

Espoon kaupunkisuunnittelupäällikön Torsti Hokkasen mukaan periaatteiden kokoamiselle oli todellinen tarve.

- On selkeä aikamme trendi, että rakennuttajat haluavat tehdä korkeita rakennuksia. Ehkä sitä voisi jopa kutsua muoti-ilmiöksi.

12 kerrosta ja 40 metriä

Selvityksessä tutkittiin maantieteellisen sijainnin lisäksi sitä, miten korkeaa rakentamista voidaan ohjata kaupunkitasolla. Selvityksessä määritellään myös tarkasti, millainen on ns. korkea rakennus.

Korkea rakennus on yli 12 kerroksinen ja yli 40 metriä korkea rakennus. Yli 80 metriin kohoava rakennus sen sijaan on jo hyvin korkea.

Korkean rakentamisen tavoitealueita ovat Espoon keskus, Kera, Leppävaara, Matinkylä ja Niittykumpu asemanseutuineen. Hyvin korkean rakentamisen tavoitealueita ovat Kivenlahti, Finnoo ja Keilaniemi.

Torneja asemillen ja kaupunkikeskuksiin

Korkean rakentamisen ei pidä olla Espoossa itseisarvo, vaan tiivistä rakentamista täytyy toteuttaa monella tapaa.

Torsti Hokkanen

Kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen kertoo, että nyt kirjattujen periaatteiden avulla kaupunkisuunnittelua voidaan ohjata yhteisin menetelmin.

- Korkeaa rakentamista sallitaan alueilla, joissa sen vaikutus kauopunkikuvaan ja avoimiin näkymiin ei ole häiritsevä. Käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että korkeaa rakentamista suositaan asemanseuduilla.

Asemanseuduista pyritään rakentamaan kaupunkikeskuksia. Korkean rakentamisen ei kuitenkaan pitäisi olla rakennuttajien oletusarvo, sanoo Torsti Hokkanen.

- Asemien lähelle halutaan tiivistä ja tehokasta rakentamista, mutta korkean rakentamisen ei pidä olla Espoossa itseisarvo, vaan tiivistä rakentamista täytyy toteuttaa monella tapaa.

Hokkasen mielestä näillä pelisäännöillä korkeaa rakentamista voitaisiin ohjata myös muissa suurissa kaupungeissa.

- Tässä on nyt ensimmäistä kertaa koottu laajalla selvityksellä periaatteet korkealle rakentamiselle, joten varmasti niistä on sellaisenaan hyötyä myös esimerkiksi muualla pääkaupunkiseudulla.