1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. korkeakoulut

Valta yliopistoissa keskittyy yhä harvemmille

Juhlavuotta viettävän Jyväskylän yliopiston viime vuoden tilinpäätöksen perusteella yliopistolla menee kohtuullisen hyvin, mutta valtionrahoituksen leikkaukset ja tutkimus-rahoituksen kiristyvä kilpailu pakottavat yliopiston tiukkaan taloudenpitoon.

Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Jyväskylän yliopistossa on saman verran opiskelijoita ja henkilökuntaa, kuin vaikkapa Laukaassa on asukkaita. Opiskelijoita on noin 15 000 ja henkilökuntaa 2800.

Kuten kuntien, myös yliopistojen rahoituksesta iso osa tulee valtiolta, mutta loppu on tuotettava itse.

Täydentävät eurot hankitaan muun muassa kilpailemalla kansainvälisistä tutkimusrahoista. Tässä kilpailussa vahvoilla ovat luonnontieteet, kun taas heikoiten pärjää kasvatustieteen ala.

Ulkoinen rahoitus puolestaan määrittelee valtion rahan määrää.

- Jos täydentävää rahoitusta on vähemmän, niin silloin perusrahoitustakin on vähemmän, kiteyttää yliopiston talousjohtaja Päivi Seppä.

Fysiikka tuottoisin

Yliopiston tuottoisin laitos on fysiikka. Viime vuosi oli sillekin taloudellisesti vaikein aikoihin.

- Olemme tinkineet lähinnä henkilöstöstä, eli emme ole poistuneiden tilalle palkanneet uusia ihmisiä, sanoo fysiikan laitoksen johtaja Jukka Maalampi.

Valtiolta tulevat rahat jaetaan seitsemälle tiedekunnalle yliopiston hallituksen linjausten mukaan.

- Rehtorilla on mallin sisällä aika paljon päätösvaltaa, mutta mitään suuria vuosittaisia muutoksia ei voi luontevasti tehdä. Rehtori voi tuoda omia linjauksiaan asteittain, sanoo talousjohtaja Seppä.

Valta keskittyy - vuoropuhelu vähenee

Pari vuotta sitten voimaan tullut yliopistolain muutos keskitti päätösvallan verraten harvoihin käsiin. Ylin valta yliopistossa on rehtorilla, tiedekunnissa dekaaneilla ja laitoksissa johtajilla. Laitosneuvostoja ei enää ole.

- Vuoropuhelu henkilöstön kanssa on vähentynyt selvästi. Sitä yritetään epävirallisesti käydä paljon, mutta käytännössä täytyy sanoa, että valta on keskittynyt, toteaa Maalampi.

Yliopiston tärkeimmät tehtävät ovat opetus ja tutkimus. Akateeminen yhteisö ei kuitenkaan toimi irrallaan muusta yhteiskunnasta. Yritykseen sitä ei voi verrata, mutta lainalaisuudet ovat samat.

- Meidänkin on toimittava taloudellisesti. Ei kukaan voi kuluttaa enemmän kuin ansaitsee, Seppä linjaa.

Riskikartoitus: Suurimmat riskit taloudessa

Jyväskylän yliopisto teetti 2012 riskianalyysin päivityksen ulkopuolisella toimistolla. Edellinen riskianalyysi oli tehty vuonna 2009.

Kartoituksen mukaan yliopiston suurimmat riskit liittyvät perusrahoituksen vähenemiseen ja rahoitusmalliin.

Esiin nousivat kuitenkin myös johtamisen riskit. Ogelmiksi nousivat juuri vallan keskittyminen, talouden hallinnan läpinäkymättömyys ja lisääntynyt byrokratia.