Hyppää sisältöön

Työryhmän lakiehdotus: Säätiöihin lisää läpinäkyvyyttä ja valvontaa

Uudella säätiölailla halutaan torjua väärinkäytöksiä ja yksinkertaistaa säätiöiden perustamista ja toimintaa.

Oikeusministeriön asettaman työryhmän ehdotus uudeksi säätiölaiksi on valmistunut. Työryhmä luovutti ehdotuksensa oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille tänään keskiviikkona. Hallitusohjelmaan kirjatun säätiölain uudistuksen tarkoituksena on torjua alalla esiintyneitä väärinkäytöksiä ja tehdä toiminnasta sekä avoimempaa että valvotumpaa.

Uudella lailla halutaan erityisesti kitkeä säätiön varojen käyttö henkilökohtaisen taloudellisen hyödyn hankkimiseen säätiöiden lähipiirissä. Säätiön lähipiiriin laskettaisiin jatkossa hallituksen ja hallintovaliokunnan jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastaja sekä näiden lähisukulaiset.

Lähipiiriin laskettaisiin myös kaikki yhteisöt, joiden johtotehtävissä nämä henkilöt ovat. Myös kaikki säätiön työntekijät lasketaan lähipiiriin. Toiminnan läpinäkyvyyttä aiotaan parantaa vaatimalla säätiöiden toimintakertomuksiin ja tilinpäätöksiin entistä yksityiskohtaisempia tietoja säätiön toiminnasta ja rahavirroista. Lisäksi lailla pyritään parantamaan viranomaisten välistä tiedonvaihtoa säätiöasioissa.

Uusi laki olisi lähipiirin määritelmän osalta paljon laajempi kuin nykyinen. Vanhassa laissa lähipiiriin laskettiin kuuluviksi vain säätiön perustaja ja toimihenkilöt. Ennen vuotta 1965 perustettujen lähipiirin edut sallivien säätiöiden kohdalla kielto astuisi voimaan vasta siirtymäajan jälkeen vuonna 2035.

Säätiötoiminnan aloittamista pyritään helpottamaan uudessa laissa yksinkertaistamalla uuden säätiön perustamista. Lisäksi uusilta säätiöiltä ei enää vaadittaisi 25 000 euron pääomaa kuten nykyään. Sen sijaan säätiön on osoitettava toimintasuunnitelmalla ja talousarviolla, että sen pääoma riittää vähintään kolmen vuoden ajaksi. Säätiöiden toimintaa helpotettaisiin myös keventämällä ja poistamalla joitakin rajoituksia.

Oikeusministerin mukaan hallituksen esityksen uudesta säätiölaista on määrä tulla eduskunnan käsittelyyn vuonna 2014 ja lakiin 2015.

.
.