Inarijärvi antoi edellisvuotta enemmän kalaa

Inarijärven kalastajat saivat viime vuonna hieman enemmän saalista kuin edellisvuonna. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) mukaan Inarijärvi antoi kaikkiaan 170 tonnia kalaa.

luonto
Yle / Juha-Pekka Inkinen

RKTL:n mukaan Inarin kotitarvekalastajat pyydystivät kokonaissaaliista 59 prosenttia, ammattimaiset kalastajat 22 prosenttia ja ulkopaikkakuntalaiset kalastajat eli virkistyskalastajat ja mökkiläiset yhteensä 19 prosenttia.

Inarijärven saaliista punalihaisten petokalojen määrä oli noin 39 tonnia. Saaliiksi saatiin taimenta 27 tonnia, harmaanieriää kuusi tonnia, nieriää eli rautua noin 5,5 tonnia ja järvilohta vajaa 800 kiloa. Taimensaalis oli noin viisi tonnia suurempi kuin kahtena edellisenä vuotena. Rautusaalis pieneni edelleen.

Siikasaalis nousi myös hieman edellisvuodesta runsaaseen 65 tonniin. Muikkusaalis (27 tonnia) pysyi liki samana kuin edellisvuonna. Harjusta saatiin lähes kymmenen tonnia, haukea noin 12 tonnia, madetta vajaa kuusi tonnia ja ahventa yli seitsemän tonnia.

Inarijärven saaliista 74 prosenttia pyydettiin erilaisilla verkoilla. Siikasaalista verkoilla saatiin 86 prosenttia ja isorysillä 11 prosenttia. Taimensaaliista verkoilla saatiin 60 prosenttia ja vapapyynnillä 32 prosenttia. Nieriäsaaliista yli puolet ja harmaanieriäsaaliista kaksi kolmasosaa pyydystettiin verkoilla. Muikkusaaliista 80 prosenttia saatiin verkoilla ja loput talvinuotalla ja troolilla. Harjuksen saaliista sen sijaan 60 prosenttia saatiin vapapyydyksillä.