1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Ylimääräisten hoitomaksujen lypsämisestä halutaan eroon

Kokkolan kaupunki yhtenäistää palvelutaloissa tai dementiakodeissa asuvien vanhusten maksuja. Jatkossa hoitopaikasta riippumatta vanhuksen maksuiksi määritellään vuokra, ateria ja yleinen perusmaksu. Näille määritellään myös katto. Tarkoituksena on selkiyttää hinnoittelua ja mahdollistaa vertailu.

Kuva: Mika Kanerva / Yle

Kokkola muuttaa vanhusten hoidon kilpailutusta siirtymällä ostopalvelusopimuksesta puitesopimuksiin. Pitkillä ja usean yrittäjän kattavilla sopimuksilla halutaan parantaa jatkuvuutta ja joustavuutta. Samalla vanhainkotien ja dementiakotien palvelumaksut yhtenäistyvät.

- Näissä sopimuksissa yritys ei voi vyöryttää niin sanottuja ylimääräisiä maksuja kaupungille tai asiakkaille, kertoo palvelujohtaja Maija Juola.

Uudistuksiin on ryhdytty muun muassa siksi, että Kokkolan nykyiset ostopalvelusopimukset päättyvät ensi vuoden alussa. Lisäksi aluehallintovirasto ja vanhuspalvelustrategia vaativat muutoksia.

Jos palveluita tuottaa vain yksi yritys, riskinä on esimerkiksi hinnan korottaminen jälkikäteen.

Maija Juola, palvelujohtaja

Uudessa puitejärjestelyssä valitaan useita palveluntuottajia, jotka kattavat ostettavien palveluiden tarvetta pitkälle tulevaisuuteen. Sopimusaika voi olla jopa yli 7 vuotta.

- Jos palveluita tuottaa vain yksi yritys, riskinä on esimerkiksi hinnan korottaminen jälkikäteen sekä asiakkaan siirtäminen paikasta toiseen, Juola toteaa.

Sopimuksessa ei sitouduta tietyn paikkamäärän ostoon kenenkään tuottajan kanssa, mutta tarjouspyynnössä annetaan karkea raja paikkojen tarpeelle.

Päätöksissä painotetaan asiakaslähtöisyyttä. Tämä näkyy muun muassa siinä, että paikan vallinnassa huomioidaan asiakaskohtaiset erot ja tarpeet. Tällaisia ovat esimerkiksi henkilön luonne, hoidon jatkuvuus sekä kieli- ja sijaintikysymykset.

- Puitejärjestely on joustava ja asiakaslähtöinen tapa toimia. Se antaa mahdollisuuden reagoida kysynnän muutoksiin, kuten väestön ikärakenteeseen ja sairastavuuteen, Juola kertoo.

Tavoitteena on, että muutokset toteutuvat asteittain vuodesta 2014 alkaen.