Kaleva purkaisi toimitalonsa - museoväki jarruttaa aikeita

Pohjois-Pohjanmaan museon ja Oulun kaupungin rakennussuojelutyöryhmän mielestä sanomalehti Kalevan tontin rakennuksia tulisi säilyttää. Kaleva Oy haluaisi tontille kaavamuutoksen, jossa nykyiset rakennukset purettaisiin ja tilalle rakennettaisiin asuintaloja.

Kaleva
Sanomalehti Kalevan rakennus keväällä 2013
Jarno Tahvanainen/Yle

Pohjois-Pohjanmaan museon mielestä Kalevan tontiln rakennuksilla Lekatiellä on sekä historiallisia, rakennustaiteellisia että maisemallisia arvoja ja ainakin osa rakennuksista pitäisi säilyttää ja suunnitella niitä uuteen käyttötarkoitukseen.

Myös Oulun kaupungin rakennussuojelutyöryhmä antoi viime syksynä lausunnon, jonka mukaan rakennuksille tulisi löytää uutta käyttöä purkamisen sijasta. Kalevan toimipaikka on työryhmän mielestä merkittävä paitsi historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti myös koko Oulun ja alueen identiteetin kannalta.

Tekninen lautakunta ohitti kuitenkin nämä lausunnot ja päätyi viime syksynä omaan vaihtoehtoon, jossa kaikki nykyiset rakennukset purettaisiin ja tilalle rakennettaisiin asuintaloja. Tarjolla oli myös vaihtoehto, jossa vanhin osa toimitiloista olisi säilytetty ja muutettu asuintiloiksi.

Alueelle on suunnitteilla 5-8 -kerroksisia taloja ja noin 500 asuntoa noin tuhannelle asukkaalle.

Kauppa, toimistoja tai vaikka nuorisotila

Nykyisen yleiskaavan mukaan Kalevan tontti on varattu erikoistavarakaupalle, palveluille, toimistoille ja työpaikoille.

Kaleva ei ole enää kiinnostunut Lekatien korttelissa toimimisesta, sillä lehden uusi painotalo on valmistunut Taka-Laanilaan. Lehden toimitus ja muut toiminnat haluttaisiin siirtää lähemmäksi kaupungin keskustaa.

Alueen asukkaat ovat ideoineet Kalevan tiloihin muun muassa tiloja taiteilijoille, nuorisolle ja asukastuvalle.

Vähäeleistä modernia arkkitehtuuria

Kaavamuutoksesta voi esittää mielipiteensä 27. toukokuuta saakka. Tiettävästi ainakin Pohjois-Suomen SAFA arkkitehdit ja Oulun kaupungin rakennussuojelutyöryhmä aikovat ottaa kantaa purkuaikeisiin.

Kalevan toimitilat on suunnitellut arkkitehti Seppo Valjus. Vanhin, ruskeatiilinen osa Kalevan talosta rakennettiin jo vuonna 1966. Rakennukset edustavat ajalle tyypillistä vähäeleistä, modernia skandinaavista arkkitehtuuria.