"Olen hakenut täysin vääriä asioita" – Kelalle sataa kritiikkiä

Moni Kelan asiakas kertoo saaneensa virkailijoilta ristiriitaisia tietoja ja vääriä neuvoja. Kelan tutkimusosaston tutkimusprofessorin arvelee monimutkaisen lainsäädännön heikentävän ihmisten Kelasta saamia palveluita.

Kotimaa
Kelan lomakkeita.
Kelan lomakkeita.Martti Kainulainen / Lehtikuva

Yle Uutisten nettisivuilla kysyttiin lukijoilta, voiko Kelan virkailijoiden tietämykseen luottaa. Aihe herätti laajaa keskustelua ja moni kertoi saaneensa Kelan virkailijoilta ristiriitaisia tietoja.

”Itselläni on juuri valitus vetämässä Kelan päätöksestä, jossa ensin tuli kysyttyä neuvoa sekä Kelan perusvirkailijoilta että organisaatiossa huomattavasti ylemmiltä. Kaikilta tuli erilainen lausunto, ja osa totesi toistensa lausuntojen olevan virheellisiä."

"Vaimo opiskeli, minä olin pitkäaikaistyötön. Vaimo teki samalla satunnaisia iltatöitä. Jokaisen tulokuitin hän vei Kelaan. Asumistuki ei muuttunut. Vuoden päästä Kelasta tärähti 2500 euron takaisinperintä ja samoin osaa minun peruspäivärahastani alettiin periä takaisin. Maksamaan emme pystyneet ja menetimme luottotiedot. "

”Kyseessä oli tilanne, kun olin jäämässä sairauslomalle. Sain ohjeet Kelan virkailijalta paikan päällä Kelan toimistossa ja täytin ja jätin lomakkeet. Pari viikkoa tämän jälkeen hakemusten käsittelijä soitti minulle ja kertoi, että olen hakenut täysin vääriä asioita.”

Ongelmana lainsäädännön monitulkintaisuus

Kelan tutkimusosastolla työskentelevä tutkimusprofessori Olli Kangas kertoo, että ongelma on Kelassa tiedostettu. Tilanteeseen on pyritty puuttumaan lisäämällä virkailijoiden koulutusta. Järjestelmän takana oleva sosiaalilainsäädäntö on paikoin vaikeaselkoinen ja ihmisten elämäntilanteet hyvin erilaisia.

- Kun on epäselvyyttä lainsäädännön monimutkaisuudessa ja ihmisten tilanteissa, niin virkailijat joutuvat käyttämään omaa harkintaansa ja siinä saattaa syntyä tämän tyyppisiä näkemyseroja jopa siitä, minkä etuuden piiriin ihminen kuuluu tai minkä suuruinen tämä etuus on.

- Toki tällaisia tilanteita on vähän suhteessa Kelan tekemään päätösmäärään, mutta vähänkin on tietysti liikaa, Kangas toteaa.

"Kelan virkailijoiden on osattava sellainen määrä lakeja ja säännöksiä, että kaikkien poikkeustapausten tunteminen on melkein mahdotonta. Virkailijoita ei ehditä tarpeeksi kouluttaa muutoksiin ja jokainen yrittää tulkita ne parhaansa mukaan. Ei ole virkailijoiden vika, jos systeemi ei toimi."

"Etenkin Kelan yhden "luukun" periaate on hyvin vaarallinen asiakkaan kannalta, sillä Kela käsittelee hyvin monenlaisia asioita, eikä yhden yleisvirkailijan asiantuntemus riitä kuin pieneen osaan."

Jo pari vuotta sitten julkaistussa tutkimuksessa on todettu, että muutoksia kaipaavat niin Kelan toimintatavat kuin sosiaalilainsäädäntökin. Byrokratian pyörityksessä uupuvat etuuden hakijat, mutta myös Kelan omat virkailijat.

- Usein näihin vaikeisiin tilanteisiin liittyy Kelan ohella myös monia muita toimijoita, kuten kuten kunnan sosiaalitoimi, terveyssektori ja yksityisvakuutus, tutkimusprofessori Olli Kangas muistuttaa.

Hän toteaa ratkaisun piilevän yhä edelleen lainsäädännön yksinkertaistamisessa. Asia tuntuu kuitenkin jääneen päivän polttavien puheenaiheiden varjoon.

- Tällä hetkellä näyttää siltä, että sote-uudistus, kunta-uudistus ja eurokriisin hoito ovat sen verran isoja kysymyksiä, että tämän tyyppisiin sosiaalilainsäädännön viilauksiin ei sitten ole oikein poliittista ruutia riittänyt, Kangas kritisoi.

Poliittisten päättäjien vastuu

Ylen Uutisten nettisivuilla käydyssä keskustelusta kävi ilmi ihmisten avuttomuus Kelan pyörityksessä. Kangas toteaa, että ihmisillä usein myös väärä käsitys siitä, mitä Kelassa tehdään. Viime kädessä vastuu sosiaaliturvasta ja sen tasosta on poliittisilla päättäjillä.

- Tämähän ei tietenkään tarkoita sitä, että Kela olisi täysin ongelmaton toimija. Kelan pitää ottaa vastuu niistä vääristä päätöksistä, mitä se on tehnyt. Mutta välillä tuntuu, että ihmiset eivät ymmärrä sitä, kuka tässä maassa säätää lait, määrää etuuksien suuruudet ja määräytymisperusteet. Eduskunta säätää lait, ei Kela. Kela on toimeenpaneva laitos, Kangas summaa.

Lainaukset on peräisin Yle Uutisten nettisivuilla käydystä keskustelusta.