Kaukokylmä siintää Lahti Energian silmissä

Taloudellisesti kannattavaksi toiminta tulee vain, jos lähes kaikki alueen kiinteistöt ovat siinä mukana. Toistaiseksi kaukokylmää on käytössä Lahdessa vain Sibeliustalossa.

Parkkipaikan, huoltoaseman ja Urheilutalon paikalle kaavaillaan kerrostaloja. Kuva: YLE / Heikki Ahonen

Lahti Energia suunnittelee kaukokylmäverkostoa Ranta-Kartanon alueelle.

Viestintäpäällikkö Jaana Lehtovirran mukaan kaukokylmästä on käyty keskusteluja kaupungin ja rakentajien kanssa, mutta lopullisia päätöksiä ei ole tehty. Ranta-Kartanoa  pidetään Lahti Energiassa hyvänä kokeilualueena muun muassa Teivaan voimalan läheisyyden takia - kaukokylmää toimitettaisiin kiinteistöille Teivaalta.

Viilennyksen käyttöönotto merkitsisi kaukokylmäverkoston rakentamista olemassa olevan kaukolämpöverkoston rinnalle.

Lehtovirta muistuttaa kuitenkin, että taloudellisesti kannattavaksi toiminta tulee vain, jos lähes kaikki alueen kiiinteistöt ovat siinä mukana. 

Toistaiseksi kaukokylmää on käytössä Lahdessa vain Sibeliustalossa. Lahti Energiassa yhtena ongelmana kaukokylmän yleistymisessä pidetään Vesijärven mataluutta - vettä ei riitä kunnolla kaukokylmä toimituksiin.