STM: Eläkevarojen hoitoa tehostettava - eläkeyhtiöt kilpailevat laiskasti

Uudistus ei näkyisi välittömästi palkkakuitissa matalampina eläkemaksuina, mutta pitemmällä aikavälillä tehokkaasti toimivien yhtiöiden asiakkaat selviäisivät hieman matalammilla maksuilla.

Outi Antila Kuva: Yle

Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa uudistaa työeläkeyhtiöiden sääntelyä. Lakihankkeella halutaan vauhdittaa työeläkeyhtiöiden välistä keskinäistä kilpailua.

Palkasta perittävä eläkemaksu säilyisi yhtiöstä riippumatta keskimäärin samana, mutta yhtiöt voisivat jatkossa periä hallintokustannusten osalta pienempää eläkemaksua oman harkintansa mukaan.

- Nykyisessä käytännössä hallintomaksuosuus on kaikilla yhtiöillä sama - ja tämä ei juuri ole kannustanut yhtiöitä tehostamaan toimintaansa, ylijohtaja Outi Antila sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo.

- Jatkossa yhtiöillä olisi vapaus määrittää niin sanottu laitoskohtainen hoitokustannusosuus aivan itse, omien tarpeidensa mukaan.

Esimerkiksi tietoliikenne-, hallinto- ja palkkakuluja karsimalla eläkeyhtiö voi saada aikaan säästöjä ja antaa sitä myötä lisäetua asiakkailleen. Uudistus ei siis välittömästi näkyisi palkkakuitissa matalampina eläkemaksuina, mutta pitemmällä aikavälillä tehokkaasti toimivien yhtiöiden asiakkaat selviäisivät hieman matalammilla maksuilla.

Hanketta viedään eteen päin kolmikantavalmisteluna.

- Työnantajat, työntekijäpuoli sekä valtio ovat käsittääkseni edistämässä hanketta hyvässä yhteisymmärryksessä.

- Uudistus vahvistaisi omalta osaltaan koko eläkejärjestelmän talouden kestävyyttä. Mitä vähemmän hallintoa, sitä vähemmän kuluja, Antila summaa.

Suomalaiset eläkeyhtiöt joutuivat talvella myös kansainvälisen tutkijaryhmän hampaisiin. Suomen eläkejärjestelmää suomittiin tehottomaksi. Ylijohtaja ei kritiikkiä sellaisenaan allekirjoita, mutta pitää kilpailun lisäämistä tarpeellisena.

- Suomen eläkejärjestelmä poikkeaa paljon monien muiden maiden eläkejärjestelmästä, eikä kulujakaan voi näin suoraan rinnastaa. Turhaa hallintoa on kuitenkin syytä purkaa, Antila sanoo.

Uudella lakihankkeella tavoitellaan paitsi yhtiöiden välisen kilpailun lisäämistä, myös sitä että työhyvinvointitoiminta ja sen tarve kohtaisivat jatkossa nykyistä paremmin.

- Myös tällä on keskeinen rooli, kun puhutaan työurien pidentämisestä ja tulevista eläkkeistä, ylijohtaja Outi Antila sanoo.