Helsinki aikeissa ostaa ikkunanpesu-urakan yritykseltä, jolla laitonta työvoimaa

Työsuojelutarkastuksen yhteydessä on paljastunut, että ulkomaalaista työvoimaa käyttävä siivousalan yritys ei ole pitänyt lainmukaista työaikakirjanpitoa, eikä kaikilla työntekijöillä ole ollut edes työnteko-oikeutta Suomessa.

Kotimaa

Työsuojeluviranomaiset ovat tehneet alkuvuoden aikana parikymmentä ulkomaalaistarkastusta pieniin ja keskisuurin siivousalan yrityksiin, joissa työskentelee ulkomaalaisia siivoojia. Jokaisessa tarkastuksessa on paljastunut ongelmia.

- Tämän vuoden puolelta vakavimmat ongelmat liittyvät luvattomaan ulkomaalaiseen työntekoon ja kehotuksia on annettu työaikakirjanpidosta ja työterveyshuollosta, kertoo ulkomaalaistarkastaja Joni Mäki Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

- Luvattomasti siivousalalla työskenneellet ovat niin sanottuja kolmannen maailman kansalaisia, Mäki toteaa.

Mäki uskoo, että myös loppuvuoden ulkomaalaistarkastuksissa paljastuu samanlaisia puutteita.

Palmia lupaa tarkastaa alihankintayrityksen taustat

Helsingin kaupunki harkitsee parhaillaan ostavansa eräältä valvontaiskun kohteena olleelta yritykseltä ikkunoiden pesu-urakan kesäksi - veronmaksajien raholla. Aluehallintoviraston mukaan kyseinen yritys ei ole pitänyt lain mukaista kirjaa siivoojien työajasta, palkkalaskelmista eikä kaikilla siivoojilla ole ollut edes työskentelyoikeutta Suomessa.

Kymmenen vuotta siivousalalla toiminut lähes sadan työntekijän yritys on päässyt ikkunanpesu-urakan tarjouskilpailussa loppumetreille saakka. Helsingin kaupungilla ei ollut ennen Yle Uutisten yhteydenottoa minkäänlaista tietoa yritykseen tehdyistä ulkomaalaistarkastuksista ja sen yhteydessä paljastuneista puutteista, eli siitä, että yrityksessä saatetaan rikkoa muun muassa ulkomaalaislakia ja työaikalakia.

Ikkunanpesupalveluiden ostamisesta vastuussa oleva kaupungin liikelaitos Palmia ei ollut myöskään tietoinen siitä, että sen sopimuskumppani on saanut aluehallintovirastolta myös laiminlyöntimaksun tilaajavastuulain velvotteiden rikkomisesta.

- Meillä on vielä tämä tarkistusvaihe meneillään, puolustaa yksikönjohtaja Jaana Kujala Palmiasta.

- Me voimme tarvittaessa itsekin tilata tällaisia työsuojelutarkistuksia, lupaa Kujala.

Kujala sanoo, että sopimuskumppaneiden pitäisi noudattaa lakia ja hän lupaa ottaa selvää ennen alihankintasopimusten tekoa, että kyseinen yritys noudattaa lakeja. Yritys on yksi kahdestatoista siivousalan yrityksestä, joiden kanssa Palmian on tarkoitus sopia kesäkuun puoleen väliin mennessä kesän ikkunanpesu-urakoista. Alihankkijoiden on tarkoitus pestä eri virastojen ja esimerkiksi koulujen ikkunoita kesän aikana.

- Kyllä varmasti tutkitaan, että yrityksen taustat ovat kunnossa, lupaa Kujala.