Tiuruniemi odottaa sijoittajia

Lappeenrannan Tiuruniemen muuttaminen asunto- ja hyvinvointipalvelujen alueeksi etenee. Kaupunginhallitus hyväksyi alueen asemakaavan.

Tiuruniemi, Lappeenranta
Vastaanottokeskus
YLE

Sairaalarakennuksen ympärille on muodostettu toimitila- ja asuinalue sekä pysyvää että loma-asumista varten.

Paikkoja on niin korkealle kerrostalolle kuin pientaloille. Suojeltuun entiseen sairaalaan on mahdollista tehdä lisäosia.

Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina myös alueen kahta korttelia koskevat maankäyttösopimukset kiinteistöyhtiöiden kanssa.

Ne maksavat kaupungille kaavoituksen tuomasta arvonnoususta yhteensä vajaat 190 000 euroa; rahat kaupunki käyttää alueen katujen rakentamiseen.

Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan kanssa maankäyttösopimus tehdään Tiurun sairaala-alueesta. Asemakaavaehdotuksessa se on osoitettu toimitila- ja asuinrakennusten korttelialuleeksi.

Kiinteistö Oy Tiuruniemen kanssa maankäyttösopimus allekirjoitetaan purettavan ns. Impilinnan alueesta, joka on asemakaavaehdotuksessa osoitettu asuinkerrostalojen kortteliksi. Sen omistaa sataprosenttisesti Holiday Club Resorts.

Seniori-Saimaa -kiinteistöyhtiön omistajat kaupunki ja Holiday Club Resorts -yhtiö ovat käyneet neuvotteluja toimijoiden saamiseksi terveys- ja hyvinvointipalvelujen keskukseen.

Apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakosken mukaan mahdolliset sijoittajat kuitenkin odottavat lainvoimaisia kaavoja. Kaavaehdotukset ovat menossa kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi kesäkuussa.

Jos niistä ei valiteta, lainvoimaisiksi ne tulevat loppukesästä. Tiuruniemen ydinalueen kaavasta on tehty yksi muistutus.