1. yle.fi
  2. Uutiset

Kaivosyhtiö sai uraaninetsintäluvan - vastustajat rustaavat valituksia

Euro Skandinavian Uranium sai Tukesilta luvan jatkaa uraanin etsintää Joensuun ja Kontiolahden alueilla. Uraanikaivosten vastaisen kansanliikkeen mukaan päätös on lainvastainen eikä siinä oteta huomioon ympäristölainsäädäntöä.

Kotimaan uutiset
Uraania etsitään säteilyn perusteella.
YLE

Pohjois-Karjalassa rustataan valituksia hallinto-oikeuteen Kuusojan kankaalle myönnetystä malminetsintäluvasta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto myönsi 8.5. Euro Skandinavian Uraniumille jatkoluvan malminetsintään ja kaivostoimintaa valmisteleviin tutkimuksiin Joensuun Enon ja Kontiolahden alueilla.

Pohjois-Karjalan uraanikaivosten vastaisen kansanliikkeen mukaan päätös on lainvastainen ja toimet uhkaavat pohjavesiä, sillä vesiliukoinen uraani on jo pieninä pitoisuuksina myrkyllinen raskasmetalli. Kansanliike järjestää aiheesta keskustelutilaisuuden tiistaina 21.5. Enon Louhitalolla.

- Ehkä vakavin seuraus päätöksestä on, että toimija saa oikeuden kaivospiirin hakemiseen, jos tutkimustulokset antavat viitteitä taloudellisesti kannattavaan kaivostoimintaan. Tämähän voi johtaa korvauksen hakemiseen vastustajilta tai päättäviltä viranomaisilta, kansalaisaktivisti Tuomo Tormulainen sanoo.

- Tästä jatkuvasta Riutan uraanikaivoshaaveilusta ei pääse näköjään muuten eroon, kuin muuttamalla kaivoslakia. Selvyyden vuoksi on varmaan viisasta säätää luonnonsuojelu- ja pohjavesialueet sekä muut yhteiskunnan muuhun tarkoitukseen varaamat alueet kaivostoiminnan esteiksi, Tormulainen jatkaa.

Muun muassa Joensuu ja Kontiolahti sekä Pohjois-karjalan maakuntaliitto ovat vastustaneet lausunnoissaan uraanin etsimistä. Malminetsintäluvan nojalla luvanhaltijalla on oikeus omalla ja toisen maalla tutkia geologisten muodostumien rakenteita ja koostumusta. Lupa ei oikeuta esiintymän hyödyntämiseen.

Lue seuraavaksi