Lisäbudjetissa rahaa telakoille ja aloittaville yrityksille

Hallitus on sopinut runsaan 130 miljoonan euron lisäyksistä tämän vuoden budjettiin. Lisäbudjetti edellyttää valtion lainanoton kasvattamista 253 miljoonalla eurolla, kun tulot vähenevät runsaalla 120 miljoonalla eurolla samanaikaisesti menojen lisäämisen kanssa.

politiikka
Turun telakan nostokurki
Simo Kymäläinen / Yle

Hallitus esittää lisätalousarviossaan telakka- ja meriteollisuuden tukemiseen vajaan 30 miljoonan euron määrärahalisäystä. Aloitteleville teknologiayrityksille ja innovatiivisille palveluyrityksille esitetään 10 miljoonan euron lisätukea. IT-alan irtisanomisten vaikutusten lieventämiseen on tulossa vajaat kahdeksan miljoonaa euroa.

Lisätalousarvion kautta käynnistetään myös valtatie 8:n perusparannus ja toteutetaan hallituksen päätökset nesteytetyn maakaasun käyttömahdollisuuksien edistämisestä.

Asuntotuotannon tukemiseen hallitus esittää 25 miljoonan euron lisäystä minkä päälle valtion rakennusyhtiö A-Kruunua pääomitettaisiin 30 miljoonalla eurolla. Kruunuasuntojen pääomituksella yhtiö pystyy rakentamaan ensimmäiset 1 500 valtion tukemaa vuokra-asuntoa.

Suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen ehdotetaan runsaan kolmen mijloonan euron lisäystä, millä turvataan petovahinkojen täysimääräiset korvaukset.

Verotuloja lisäbudjetissa arvioidaan kertyvän 249 miljoonaa euroa vähemmän kuin tämän vuoden talousarviossa arvioitiin. Yhteisöveron arvioidaan pienenevän 209 miljoonalla eurolla, ajoneuvoveron 53 miljoonalla ja pankkiveron 37 miljoonalla eurolla. Veromenoja paikkaa korkotulojen lähdeveroarvion nousu 50 miljoonalla eurolla.