Talvivaaran jätevesi muuttui oranssiksi - juoksutus keskeytetty

Talvivaara joutui keskeyttämään etelän suunnan jätevesijuoksutuksen tänään. Häiriö raudansaostuksessa muutti jäteveden värin oranssiksi kilometrien matkalta.

Talvivaara
joki metsän keskellä
Pekka Rönkkö / Kainuun luonnonsuojelupiiri

Lumijoen vesi värjäytyi tänään oranssiksi kilometrien matkalta Talvivaaran eteläpuolella. Syynä veden väriin yhtiö pitää raudansaostuksen häiriötä Kortelammen neutralointialtailla.

- Jostain syystä, mahdollisesti Kortelammen padosta peräisin olevan humuksen takia raudansaostus ei toimi niin kuin sen pitäisi. Rautasakka on lähtenyt liikkeelle ja se värjää jokiveden tehokkaasti, sanoo Talvivaaran viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissinen.

Häiriö on alkanut tiistaina päivällä. Nissisen mukaan vielä aamulla tehdyn näytteenoton aikana värjäytymistä ei havaittu.

- Nyt tuo veden oranssi väri on lähinnä esteettinen haitta. Rauta ja mangaani värjäävät veden hyvin helposti.

Nissisen mukaan häiriötä yritettiin ensin korjata pienentämällä virtausta, jotta viipymä altaalla olisi pidempi. Kun se ei poistanut ongelmaa, koko juoksutus on nyt keskeytetty.

- Ja pysyy keskeytettynä, kunnes saamme häiriön syyn selville. Juoksutus jatkuu sitten, kun vesi viimeisellä kirkasvesialtaalla on juoksutuskelpoista.

Nissisen mukaan veden raskasmetallipitoisuudet eivät ole nousseet ja veden pH on normaali.

Pohjoisen suuntaan, Oulujoen vesistöön, juoksutus jatkuu normaalisti.

Luonnonsuojelupiiri ei usko selitystä

Kainuun luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtaja Janne Kumpulainen ei niele Talvivaaran selitystä.

joki metsän keskellä
Pekka Rönkkö / Kainuun luonnonsuojelupiiri

- Maastosta tulleiden tietojen mukaan veden väri on vastaavaa kuin marraskuisessa kipsisakka-altaan vuodossa. Minusta tuo vähättely on törkeää ja kuuluu yhtiön tavanomaisiin menettelytapoihin silloin, kun luulevat, ettei todisteita sanaa vastaan ole. Nyt meillä on omat näytteet jo lähetetty laboratorioon, sanoo Kumpulainen.