THL myöntää: Narkolepsiariski kohosi sikainfluenssarokotusten jälkeen myös aikuisilla

Tänään julkistetun raportin mukaan kohonnut sairastumisriski kesti aikuisilla noin kahdeksan kuukautta rokottamisesta. THL:n mukaan Pandemrix-rokotettujen riski saada narkolepsia oli 3 - 5 -kertainen verrattuna rokottamattomiin aikuisiin. Aikuisten riski sairastua oli kuitenkin pienempi kuin lasten.

Kotimaa
Sairaanhoitaja pistää Pandemrix-rokotepiikin naisen vasempaan käsivarteen.
Ennio Leanza / EPA

Suomessa annettu sikainfluenssarokotus lisäsi myös aikuisten riskiä sairastua narkolepsiaan, vahvistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tänään torstaina julkistettu raportti. Aikuisten kohonnut sairastumisriski kesti noin kahdeksan kuukautta rokottamisesta.

THL:n mukaan Pandemrix-rokotetta saaneiden 20 - 64-vuotiaiden riski saada narkolepsia oli 3 - 5 -kertainen verrattuna rokottamattomiin aikuisiin.

Aikuisten riski sairastua oli kuitenkin pienempi kuin lasten. Aikuisilla lisääntynyt riski merkitsi yhtä narkolepsiatapausta 100 000 rokotettua kohden, kun se lapsilla ja nuorilla oli kuusi tapausta 100 000 rokotettua kohden.

Valtaosa narkolepsiaan vuosina 2009 - 2011 sairastuneista aikuisista oli alle 40-vuotiaita. THL:n selvityksessä ei löytynyt ainuttakaan yli 64-vuotiasta, joka olisi sairastunut narkolepsiaan.

THL:n tuoreiden lukujen mukaan vuosina 2009 - 2011 Suomessa sairastui narkolepsiaan 25 aikuista. Heistä 23 oli alle 40-vuotiaita. Sairastuneista 18 oli saanut Pandemrix-rokotteen.

THL:n selvitys perustuu sairaaloista ja perusterveydenhuollosta kerättyihin tietoihin sekä neurologien ja unitutkijoiden asiantuntijaraadin tekemään potilasasiakirjojen tarkastukseen.

Samansuuntaisia tuloksia Ranskassa ja Ruotsissa

Aikuisten kohonnut narkolepsiariski ei tullut yllätyksenä. Samansuuntaisia tuloksia on saatu aiemmin Ranskassa ja Ruotsissa tehdyissä tutkimuksissa.

Ranska kertoi ensimmäisenä aikuisten narkolepsiariskin nelinkertaistumisesta pandemiarokotuksen jälkeen. Ranskan raportti oli kuitenkin vasta alustava, joten siihen on suhtauduttu maailmalla varovaisesti.

Maaliskuussa Ruotsin terveysviranomaisten tekemä tutkimus osoitti nuorten aikuisten riskin kaksinkertaistuneen.

Rokotettujen aikuisten narkolepsiariskiä on tutkittu myös yhteiseurooppalaisessa tutkimuksessa Alankomaissa, Italiassa, Norjassa, Englannissa ja Tanskassa. THL:n mukaan näissä maissa ei ole kuitenkaan havaittu riskin lisääntymistä.

Oikeudessa parhaillaan vireillä kuusi kantelua

Helsingin käräjäoikeudessa on parhaillaan vireillä kuusi kantelua Lääkevahinkovakuutuspoolia vastaan.

Sikainfluenssarokotteen jälkeen narkolepsiaan sairastuneet nuoret aikuiset hakevat oikeudessa korvauksia, joita he eivät ole saaneet Lääkevahinkovakuutuspoolilta. Korvauksia ei ole maksettu aikuisille, koska tähän asti rokotteen on todettu aiheuttaneen narkolepsia puhkeamista vain 4-19-vuotiailla.

THL raportoi elokuussa 2011 lasten ja nuorten lisääntyneestä narkolepsiariskistä. Tuolloin THL ei vielä myöntänyt aikuisten narkolepsian ja rokotusten yhteyttä. THL:n mukaan aikuisten seurantatiedot ovat tulleet potilasrekistereihin lapsia pidemmällä viiveellä.