Tutkija: Telakkateollisuuden on tuuletettava asenteitaan

Turun kauppakorkeakoulun tutkijan Eini Laaksosen mukaan Aasian isoja telakkamenestyjiä vastaan ei voida enää kilpailla vanhojen mallien mukaan.

Kotimaa
Telakkanostureita.
Sannimari Lehtilä / Yle

Telakkateollisuus tarvitseen tiiviimpää yhteistyötä Itämeren alueen maiden kesken, sanoo meriteollisuutta tutkinut Eini Laaksonen Turun kauppakorkeakoulusta.

Aasian markkinoiden kasvaessa vauhdilla, pienempien toimijoiden tulisi yhdistää voimansa, Laaksonen sanoo.

- Yksin Kiinassa meriteollisuus on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana moninkertaiseksi. Täällä meillä pitää nyt pystyä yhteistyöhön, sillä Itämeren alueen toimijat ovat yksin pieniä verrattuna Aasian jättiläisiin. Pienten ei kannata vain kilpailla keskenään, jotta kaikille ei käy huonosti.

Täällä meillä pitää nyt pystyä yhteistyöhön, sillä Itämeren alueen toimijat ovat yksin pieniä verrattuna Aasian jättiläisiin.

Eini Laaksonen

Laaksonen on tutkinut kauppakorkakoulun Pan-Eurooppa Instituutissa erityisesti Suomen meriteollisuuden kilpailukykyä. Hänen mukaansa meriteollisuuden ainoat haasteet eivät ole ulkomailla.

- Kyllä haasteita riittää ihan maamme sisäisessäkin kilpailukyvyssä, kun monet yritykset ovat nojanneet niin vahvasti esimerkiksi Turun telakkaan. Osaamista ja kontakteja kotitelakan ulkopuolelta ei olla hankittu ja kun telakka kompastelee, kompastelevat yrityksetkin.

Direktiiveistä kilpailuetua

Kolmas haaste alalle ovat tutkijan mielestä rikkidirektiivit, mutta nekin tulisi kääntää hänen mukaansa mahdollisuuksiksi.

- Direktiivi-kysymykset pitää yrittää nähdä mahdollisuuksina ja ne tuovat ehkä kilpailuetuakin Suomeen, jos saadaan nopeasti hyviä ja tehokkaita ratkaisuja kehitettyä.

Laaksonen ei usko vanhojen mallien enää toimivan telakkateollisuudessa, vaan muutoksia tarvitaan asenteiden tasolla.

On ehkä totuttu tiettyihin toimintatapoihin ja ajateltu liiaksi, että näillä pärjätään ja ollaan parhaita.

Eini Laaksonen

- On ehkä totuttu tiettyihin toimintatapoihin ja ajateltu liiaksi, että näillä pärjätään ja ollaan parhaita. Mutta enää tällainen brändi ei riitä, koska asiakas huomaa nopeasti, jos brändi onkin ilmaa. On oltava ei vain kustannustehokas, vaan myös tuottaa monenlaisia uusia ratkaisuja, kuitenkin kilpailukykyiseen hintaan, Laaksonen painottaa.

- Asenteiden tasolla on uudistuttava ja tunnistettava, että yhteistyö voisi olla ratkaisu, eikä vain kadehdittaisi sitä, jos tehdään jotain yhdessä ja toinen yritys hyötyy siitä enemmän. Yritettäisiin löytää yhdessä uusia ratkaisuja ja markkinoita osaamiselle, koska se on ainut tapa myös kehittää osaamista, muistuttaa Laaksonen.

Yhteistyötä tehtävä niin suomalaisten kuin ulkomaistenkin kanssa

Tutkija Eini Laaksosen mukaan kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii sekä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

- Tilanne on haastava, mutta pitää muistaa, että paljon on jo niitä alan yrityksiä, jotka toimivat globaalisti ja ovat ajoissa lähteneet laajentamaan esimerkiksi tuotepalvelujaan kotitelakan ulkopuolelle ja löytäneet hyviä mahdollisuuksia Euroopasta ja Aasiasta, Laaksonen muistuttaa.

- Monet näistä yrityksistä ovat ajoissa tunnistaneet uudistumisen mahdollisuudet tai sitten nähneet uhkakuvan, mitä sisäänpäin käpertymisestä voi aiheutua.

- Täytyy vain toivoa, että myös ne pienet yritykset, jotka nojaavat enemmän Turun telakkaan, löytäisivät keinoja kansainvälistyä tai löytäisivät jopa kokonaan uusia toimialoja, joihin osaamista voitaisiin soveltaa. Tämä voisi tapahtua joko yksittäisinä yrityksinä tai sitten yhteistyöllä niin, että porukassa ja yhteistyöllä vietäisiin osaamista ulkomaille.

Venäjä hyötykäyttöön

Laaksosen mukaan haasteiden ohella Itämeren alueen toimijoita yhdistää yksi suuri asiakas, Venäjä.

Monet yritykset näkevät paljon mahdollisuuksia Venäjällä, mutta silti epäröivät lähteä sinne.

Eini Laaksonen

- Venäjä on suuri ja kasvava asiakas Suomen meriteollisuudelle, mutta näyttää siltä, ettei sen koko potentiaalia olla osattu ainakaan vielä hyödyntää. Tekemiemme yrityshaastattelujen perusteella, monet yritykset näkevät paljon mahdollisuuksia Venäjällä, mutta silti epäröivät lähteä sinne. Pelätään byrokratiaa ja korruptiota ja koetaan, että sinne on liian hankalaa mennä. Samat tuotot saadaan helpommalla muualta, kuvailee Laaksonen.

Meriteollisuuden tulevaisuutta pohdittiin keskiviikkona Turussa järjestetyssä kansainvälisessä seminaarissa Forum Marinumissa. Laaksonen esitelmöi tilaisuudessa SmartComp-hankkeesta, jossa edistetään keskisen Itämeren eli Suomen, Ruotsin, Viron ja Latvian meriklustereiden verkottumista keskenään ja pyritään parantamaan niiden kilpailukykyä suhteessa isoihin menestyjiin. Tilaisuus kokosi yhteen merisektorin osaajia Suomesta, Virosta, Latviasta ja Venäjältä.