Tutkimus: Lapset eriarvoistuvat päiväkodissa

Päiväkodissa tavoitteena on tarjota kaikille lapsille tasa-arvoiset osallistumisen mahdollisuudet, mutta käytännössä ne eivät usein toteudu. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan arki päiväkodissa eriarvoistaa lapsia.

Kotimaa
Lapsia päiväkodin pihassa.
Mari Vuorisalo kertoo Mikko Maasolan haastattelussa, että vaikka ammattilaiset päiväkodissa pyrkivät kohtelemaan lapsia tasapuolisesti, saavat toiset kuitenkin selvästi enemmän huomiota osakseen.

Päiväkodissa kaikkia lapsia halutaan kohdella yhdenvertaisesti, mutta arjessa totuus on usein toinen.

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan lasten innokkuus ja halukkuus osallistua keskusteluihin ja suosio ryhmässä määrittävät merkittävästi millaiseen asemaan lapsi ryhmässä asettuu.

Puheliaimmat ja sosiaalisesti taitavat lapset keräävät helposti enemmän huomiota.

Vitsiniekat saavat huomiota

Tutkija, kasvatustieteen maisteri Mari Vuorisalo selvitti päiväkotien arkea viettämällä siellä aikaa ja tarkkailemalla toimintaa yhteensä puolitoista vuotta. Vuorisalo tarkasteli tutkimuksessaan erityisesti kuusivuotiaiden esiopetusvuotta.

- Esimerkiksi aamupalatilanteessa jollekin lapselle onkin mahdollista keskustella opettajan kanssa kuulumisistaan ja kertoa vaikka vitsejä opettajalle siitä huolimatta, että edellä on juuri muistutettu siitä, että ruokaillessa ei puhuta ja että nyt kaikki rauhottuvat syömään, kuvailee Vuorisalo.

Arjessa esimerkiksi hiljanen lapsi jää ehkä vähemmälle huomiolle.

Pasi Kuivakangas

Päiväkodissa varsinkin isoissa rymissä on tuttua, että hiljaisemmat lapset saattavat jäädä vähemmälle huomiolle.

- Päiväkodissa ajatellaan lapsia yksilöinä ja pyritään tasa-arvoisuuteen, mutta täytyy myöntää, että kyllä se näkyy, että päiväkodin arjessa välillä esimerkiksi hiljainen lapsi uppoaa isoon ryhmään ja jää ehkä vähemmälle huomiolle, kertoo Suomen Tenava päiväkodit Oy:n varhaiskasvatuksen aluejohtaja Pasi Kuivakangas.

Mallit seuraavat aikuisuuteen

Kuivakankaan mukaan päiväkodissa yritetään kuitenkin kannustaa arempia lapsia mukaan yhteiseen toimintaan lapsen omien vahvuuksien kautta.

- Itsetunnon vahvistaminen taiteen ja kulttuurin kautta, musiikki, liikunta tai joku, missä lapsi on varmasti hyvä, sitä kautta hän saa onnistumisen kokemusta. Kannustamme myös ryhmätilanteisiin ja sosiaalisiin tilanteisiin, että lapsi ei jää yksin.

Vuorisalo toteaa, että päiväkodissa opitut mallit seuraavat lasta helposti kouluun ja aina aikuisuuteen asti.

On tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten lasten osallistuminen päiväkodissa toteutuu.

Mari Vuorisalo

- Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten lasten osallistuminen päiväkodissa toteutuu, Vuorisalo sanoo.

Keskustelut ovat päiväkodissa keskeisin vaikuttamisen kanava erityisesti aikuisten suuntaan. Puheella on iso painoarvo.

- Lastentarhanopettajana tähän puheen vahvaan asemaan havahduin itsekin, että toden totta noin olen itsekin tehnyt ja näin näyttävät kollegatkin tekevän. Kyllä minulla on tietysti vahva usko ammattilaisiin ja lapsiin itseensä, jotka pystyvät vaikuttamaaan. Kentällä kannattaa kuitenkin pelata, koska muutos on mahdollinen, Vuorisalo sanoo.

Vuorisalon varhaiskasvatustieteen väitöskirjan Lasten kentät ja pääomat. Osallistuminen ja eriarvoisuuksien rakentuminen tarkastustilaisuus on Jyväskylän yliopistossa perjantaina 24. toukokuuta.