yle.fi-etusivu

Lasten kipuoireet ja uniongelmat ovat lisääntyneet selvästi

Yhä useampi alakoululainen nukkuu huonosti ja kärsii kivuista. Vanhemmilta nämä ongelmat jäävät kuitenkin usein huomaamatta.

terveys
Koululaisia koulun pihalla.
Yle

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Terhi Luntamo tutki väitöskirjaansa varten kahdeksanvuotiaiden suomalaiskoululaisten terveystietoja 1980-luvulta vuoteen 2005 asti. Luntamo kävi läpi noin 10 000 lapsen itsensä ja näiden vanhempien ilmoittamat kipuoireet ja univaikeudet. Tulokset ovat huolestuttavia.

- Tutkimukseni mukaan päänsärystä kärsii noin 25 prosenttia koululaisista, vatsakivuista 15 prosenttia ja uniongelmista 30 prosenttia, sanoo Terhi Luntamo.

Ongelmat kaksinkertaistuivat

1980-luvulla kipuoireet ja univaikeudet olivat lapsilla huomattavasti vähäisempiä. Parissakymmenessä vuodessa kivut ja uniongelmat ovat kaksinkertaistuneet. Siitä miten ne ovat kehittyneet vuodesta 2005 eteenpäin, ei ole tutkittua tietoa.

En keksi syitä siihen miksi ne olisivat vähentyneet.

Terhi Luntamo

- En keksi syitä siihen miksi ne olisivat vähentyneet, mutta en tiedä että ovatko sitten edelleen kasvaneet, Terhi Luntamo sanoo.

Televisio kiinni aikaisemmin

Kipuoireiden ja uniongelmien kasvun taustalla arvellaan olevan mm. vanhempien kiihtynyt työtahti, allergisten sairauksien lisääntyminen, ylipainoisuus ja luokkakokojen kasvu. Tutkimuksen mukaan naissukupuoli, kiusatuksi tuleminen ja kokemus opettajien välinpitämättömyydestä olivat yhteydessä kipuoireisiin ja uniongelmiin.

Yhdeksi syyksi epäillään myös tietotekniikan lisääntynyttä käyttöä.

- Jos lapsi pelaa paljon tietokonepelejä, se voi aiheuttaa niska-, hartia- ja päänsärkyä. Samoin jos omassa huoneessa on televisio ja sitä katsoo myöhään, ja vielä jos ohjelmat ovat väkivaltaisia, se ilman muuta vaikeuttaa unensaantia, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Terhi Luntamo sanoo.

Terhi Luntamon mukaan kipuoireet ja univaikeudet haittaavat lapsen arkea, huonontavat elämänlaatua ja jatkuvat usein aikuisikään saakka. Huolestuttavaa on myös se, että merkittävä osa lasten kipuoireista jäi vanhemmilta huomaamatta.

Muissa Pohjoismaissa lapset terveempiä

Turun yliopistossa tarkastettavan väitöskirjan mukaan psyykkiset oireet eivät selitä kipuoireiden ja univaikeuksien kasvua. Terhi Luntamon mielestä nyt olisikin jatkotutkimuksen paikka selvittää, mistä lasten oireuden kasvu tarkalleen ottaen johtuu ja miksi muihin Pohjoismaihin verrattuna suomalaislapsilla on enemmän kipuja ja univaikeksia.

Esimerkiksi erilaisten rentoutumistekniikoiden on todettu olevan lapsille avuksi.

Terhi Luntamo

- Tämän lisäksi olisi myös tärkeä ruveta miettimään keinoja millä näitä lapsia voitaisiin auttaa. Esimerkiksi erilaisten rentoutumistekniikoiden on todettu olevan lapsille avuksi niin pitäisikö niitä sitten ottaa laajemmin käyttöön. Terveydenhuollon henkilöstön tulisi kysyä kivuista ja uniongelmista kärsiviltä lapsilta myös muita mahdollisia oireita ja psykososiaalisia vaikeuksia.

- Kysymykset tulisi osoittaa lapselle itselleen, ei vain vanhemmille. Tällainen tieto on on keskeistä ehkäisevien ja hoitavien toimenpiteiden suunnittelemiseksi, Terhi Luntamo sanoo.

Kivut masentavat

Luntamon mielestä tutkimuksen valossa on huolestuttavaa se, että sama lapsi kärsii usein useammasta kuin yhdestä oireesta.

Myös monioireisuus on vuosien saatossa lisääntynyt. Esimerkiksi vuonna 1989 kahdesta eri oireesta kärsi 17 prosenttia lapsista, mutta vuonna 2005 jo 31 prosentilla lapsista oli useampia oireita.

Tutkimuksen mukaan lapsen kärsimät kipuoireet lisäsivät myös riskiä myöhemmän iän masennuslääkkeiden käyttöön.