Omaiset kantelivat Liinaharjan asukassiirroista aluehallintovirastoon

Vanhusten oikeusturvan varmistamiseksi on ensiarvoisen tärkeää selvittää menettelyn lainmukaisuus, todetaan kantelussa.

Liinaharja, Pori
Liinaharjan vanhainkoti.

Lounais-Suomen aluehallintovirastoon on maanantaina jätetty kantelu Porin perusturvakeskuksen päätöksestä siirtää Liinaharjan vanhainkodin osasto 2:n asukkaat kaupunginsairaalaan. Perusturva aikoo siirtää Liinaharjan MRSA-potilaille tarkoitetun erityisosaston potilaat kaupunginsairaalan pitkäaikaishoidon osastolle. Vastaavasti sairaalan pitkäaikaisosaston potilaat siiretään Liinaharjaan tai muille pitkäaikaisosastoille.

Omaisten telkemän kantelun mukaan siirtoa koskeva tiedottaminen on ollut erittäin puutteellista, epäselvää ja ristiriitaista. Omaisille kerrottiin siirrosta 14.toukokuuta ja siirto aiotaan toteuttaa 11. kesäkuuta.

- Omaiset ovat erittäin epätietoisia ja huolissaan vaikutusmahdollisuuksistaan, koska asiassa annetut tiedot ovat hyvin ristiriitaisia. Tällä hetkellä noin kaksi viikkoa ennen todettua siirtoajankohtaa asiassa ei ole vielä annettu asukkaille valituskelpoisia kirjallisia päätöksiä, kantelussa todetaan.

Suurin omaisten huoli on, että siirto on tarkoitus toteuttaa jo 11.kesäkuuta. Omaiset kokevat, että kiireellisen toteuttamisaikataulun vuoksi vanhuksilla ei ole mitään tosiasiallista mahdollisuutta saattaa siirron laillisuutta toimivaltaisen viranomaisen käsittelyyn ennen siirtopäivää.

Perusturvakeskuksesta siirtoa perustellaan sillä, että Liinaharjan MRSA-potilaille tarkoitettujen hoitopaikkojen tarve on vähentynyt ja vanhainkodin osastolla on tyhjiä asukashuoneita, joihin ei voida sijoittaa muita potilaita.