Liinaharjan potilassiirrot: kaupunginsairaalaan luvataan kodinomaiset olot

Muutto Liinaharjan vanhainkodista kaupunginsairaalaan ei rajoita  asukkaita sairaalavaatteisiin, vaan he voivat olla yhtä kodinomaisissa oloissa kuin aikaisemmassa asuinyksikössään, vakuutetaan Porin perusturvasta.

Kuva: Antti Laakso / Yle

Porin perusturvan mukaan kaupunginsairaalan pitkäaikaishoidon osasto muutetaan kodinomaiseksi sinne siirrettäviä Liinaharjan vanhainkodin asukkaita varten. 

- Uskomme, että pystymme yhteistyössä rakentamaan  pitkäaikaisosasto 8:n yhtä kodinomaiseksi kuin olot ovat Liinaharjassa. Asukkaat voivat käydä kotonaan ja ystäviensä luona samalla tavalla kuin ennenkin. Muutto ei rajoita  heitä mitenkään sairaalavaatteisiin, vaan he voivat olla kuten aikaisemmassa asuinyksikössään, sanoo sairaalapalveluiden vt. johtava lääkäri Anna-Liisa Koivisto.

Lounais-Suomen aluehallintovirastoon jätetyn omaisten kantelun mukaan vanhusten siirtoa koskeva tiedottaminen on ollut erittäin puutteellista, epäselvää ja ristiriitaista. Omaisille kerrottiin siirrosta tämän kuun puolivälissä ja siirto aiotaan toteuttaa runsaan kahden viikon kuluttua.

Liinaharjan vanhainkodin MRSA-potilaille tarkoitetun erityisosaston potilaat siirretään kaupunginsairaalan pitkäaikaishoidon osastolle. Vastaavasti sairaalan pitkäaikaisosaston potilaat siirretään Liinaharjaan tai muille pitkäaikaisosastoille.

Perusturvakeskuksesta siirtoa on perusteltu sillä, että Liinaharjan MRSA-potilaille tarkoitettujen hoitopaikkojen tarve on vähentynyt ja vanhainkodin osastolla on tyhjiä asukashuoneita, joihin ei voida sijoittaa muita potilaita