Armeijan harjoitusalueesta halutaan kansallispuisto

Pro Vattaja ry on tehnyt aloitteen kansallispuiston perustamiseksi Kokkolan Lohtajalla sijaitsevalle Vattajanniemen harju-, dyyni- ja merenranta-alueelle. Aloite on luovutettu ympäristöministeri Ville Niinistölle. Alue täydentäisi puistoverkostoa sijaintinsa ja ainutlaatuisen luontonsa takia, perustelee yhdistys.

Kotimaa
Vattajan kesäistä maisemaa.
Ari Vihanta / Yle

Perustelujen mukaan Vattajaniemi on luonnonoloiltaan ainutlaatuinen, merkittävän arvokas ja säilytettäväksi määritelty alue. Se kuuluu Natura 2000 -verkostoon sekä valtakunnallisiin harjujen- ja rantojensuojeluohjelmiin. Alueella on myös ollut paikalliselle väestölle merkittävää luontoarvoihin perustuvaa virkistyskäyttöä ja kalastusta.

Vattaja on nykyään Metsähallituksen omistuksessa ja toimii Puolustusvoimien harjoitustoiminta-alueena.

Pro Vattajan huolena on alueen kehittyminen väärään suuntaan. Vattajaa on puolustusvoimien oman käytön lisäksi alettu käyttää aseteollisuuden, muun muassa Patrian koeammuntoihin. Millekään toiminnalle ei ole haettu ympäristölupaa. Metsähallituksen laatimassa neljän vuoden takaisessa hoito- ja käyttösuunnitelmassa edellytettiin seurantaryhmän perustamista; ryhmää ei vieläkään ole. Siinä piti olla edustettuna alueen eri tahot, myös paikallinen siviiliväestö, muistuttaa yhdistys. – Vattajaniemen kansallispuisto toisi kaivatun täydennyksen nykyiseen kansallispuistoverkostoon sekä luontotyypiltään että sijainniltaan. Kansallispuiston perustaminen Vattajalle turvaa mielestämme parhaiten luontoarvojen säilymisen kansalaisten käyttöön myös tulevaisuudessa. Kansallispuiston perustamisella on paikallisesti ja alueellisesti laaja kannatus, toteaa Pro Vattaja.