Kansanedustajat: Nollasopimukset kiellettävä - ne ovat "orjatyösopimuksia"

Kansanedustajat yli puoluerajojen suhtautuvat työmarkkinoiden nollasopimuksiin hyvin kriittisesti. Myös JHL:n nuorisojaosto vaatii nollasopimusten kieltämistä lailla.

politiikka
Siivousta
Yle

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton nuorisojaosto (JHL) kysyi eduskuntaryhmien kantoja nollatuntisten työsopimusten käyttöön. Tutkimuksessa ilmeni, että ainakin keskustan, vasemmistoliiton, vihreiden, sdp:n sekä perussuomalaisten riveissä kiellettäisiin nollasopimukset täysin.

Nollasopimuksella työskentelevällä ei ole samoja yhdenvertaisia oikeuksia kuin muilla työntekijöillä. Tutkimukseen osallistuneet kansanedustajat ovat lähes yksimielisesti sitä mieltä, että nollasopimusten sijaan pitäisi tarjota pysyvämpää työsuhdetta tai työsopimukseen pitäisi kirjata minimityötuntimäärä.

- Nollasopimukset ovat ehdottomasti kiellettäviä ja tuomittavia. Ne ovat orjatyösopimuksia. Ihmistä ei voi pitää löyhässä hirressä jatkuvasti, työntekijällä on oikeus tietää onko hänellä viisi tuntia viikossa töitä vai viisi tuntia päivässä töitä, kertoo perussuomalaisten Maria Tolppanen.

Tolppanen pitää työmarkkinajärjestöjä hampaattomina, koska järjestöjä ei kiinnosta nuoret tai osa-aikaiset työntekijät.

Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon mukaan puolue on jo vuosia kiinnittänyt huomiota pätkätöiden ja silpputöiden ongelmallisuuteen. Hänen mukaansa lainsäädännössä pitäisi tehdä uudistuksia siten, ettei näitä sopimuksia voida ylipäänsä tehdä.

- Työlainsäädäntö ja sosiaaliturvalainsäädäntö eivät ole ajan tasalla, siksi itse kannatan perustuloa sosiaaliturvana.

Myös kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen kannattaa sosiaaliturvalainsäädännön päivittämistä.

Vasemmistoliitossa uskotaan, että nollatuntisopimukset rapauttavat yleistä käsitystä työlainsäädännöstä ja työsopimusten merkityksistä. Anna Kontulan mukaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työnantajan on pystyttävä tarjoamaan jonkinlainen minimituntimäärä.

Toimeentuloa varmemmaksi

Tutkimuksen tehnyt Julkisten ja hyvinvointialojen liiton pääkaupunkiseudun nuorisojaosto vaatii, että työsopimukseen on aina merkittävä vähimmäistuntimäärä, jonka mukainen palkka työnantajan on maksettava, vaikka ei tarjoaisikaan töitä. Lisäksi JHL:n nuorisojaosto painottaa työnantajan velvoitetta huomioida työvuorosuunnittelussa työntekijän mahdollinen opiskelu. JHL:n nuorisojaosto kieltäisi nollatuntiset työsopimukset lailla.

- Tällaiset nollatuntisopimukset eivät ole koskaan työntekijän kannalta edullisia, vaikka niitä perustellaan työmarkkinoiden joustamisella myös työntekijän suuntaan, sanoo pääkaupunkiseudun JHL-nuorten puheenjohtaja Reetta Keränen.

Suomen suurimman ammattiliiton, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton, nuorisojaosto odottaa nyt puolueilta linjauksia siihen, miten toimeentulon varmuutta nollasopimuksilla työskentelevien kohdalla parannetaan.

- Lainsäätäjillä on vastuu työntekijöiden yhdenvertaisuudesta, painottaa Keränen.

Tutkimukseen pyydettiin eduskuntaryhmien edustajia ja tutkimuksessa haastateltiin yhteensä kahdeksaa kansanedustajaa. Keräsen mukaan otos jäi pieneksi, koska harvalla eduskuntaryhmän jäsenellä on kanta nollasopimusasiaan.