Puola yrittää saada valtavan jäteongelmansa kuriin

Puolalla on paljon tekemistä jätehuoltonsa tehostamisessa. Lakeja ja laitoksia pannaan kuntoon, asukkaiden asenteissa on vielä korjaamista.

Ulkomaat

Puolassa jätehuolto on erittäin heikosti kehittynyt verrattuna moniin muihin EU-maihin. Puola ottaa heinäkuun alussa käyttöön uuden jätelain, jolla ongelma yritetään korjata. Maassa myös tehdään suuria investointeja jätehuoltoon.

Tähän saakka Puolassa on ollut voimassa vapaamielinen järjestelmä, jossa jokainen kotitalous ja yritys saa pitää itse huolen siitä, mihin sen tuottamat jätteet päätyvät. Monet puolalaiset säästävät rahaa ja heittävät jätteet suoraan luontoon.

Heinäkuun alusta lähtien jokaisen kotitalouden ja yrityksen on maksettava kunnallista jäteveroa. Kunnille tulee myös velvollisuus järjestää jätteiden kuljetus keräyspisteeseen. Koska maksu menee joka tapauksessa, puolalaisten toivotaan jatkossa hoitavan jätteensä asianmukaisesti.

Puolalaiset tuottavat suhteellisen vähän jätettä, 315 kiloa henkilöä kohti vuodessa. EU-maiden keskiarvo on peräti 503 kiloa.

Jätteiden hyödyntämisessä Puola on kuitenkin pahasti jäljessä EU:n tasosta. EU-kansalaisen jätteistä päätyy luontoon keskimäärin 17 kiloa, mutta puolalaisen peräti 60 kiloa.

EU-maissa jätteistä päätyy kaatopaikalle keskimäärin 37 prosenttia, 23 prosenttia poltetaan energiaksi ja 38 prosenttia uudelleenkäytetään tai kompostoidaan.

Puolassa peräti 71 prosenttia kärrätään kaatopaikalle, uudelleenkäyttö tai poltto vie 28 prosenttia ja vain yksi prosentti poltetaan.

Jätteiden hyötykäytön tehostamiseksi Varsovaan on rakennettu 565 miljoonaa euroa maksanut jätteidenkäsittelylaitos. Yritykset kannattavat uutta jätelakia, joka tuo uutta yritystoimintaa maahan.

Monet kansalaiset yrittävät joka tapauksessa kiertää jäteveroa. Talojen omistajat esimerkiksi valehtelevat asukkaiden määrän alakanttiin.

Lähteet: AFP