Hyppää sisältöön

Työpaikkaromanssi synnyttää sutinaa koko yhteisössä

Työpaikkaromanssin voi ymmärtää; hakeutuuhan työpaikalle monesti samanhenkisiä ihmisiä. Tunteita se herättää muissakin kuin osapuolissaan - monenlaisia. Työpaikka ei voi velvoittaa sammuttamaan tunteita, mutta aikuisen itsensä pitäisi kyetä valitsemaan rätinän ja hillinnän välillä.

Kuva: Mika Viljanen / Yle

Vastaava työterveyspsykologi Jaana Koski-Vähälä näkee työpaikkaromanssien synnyn selittäjäksi muun muassa sen, että työpaikalle ja -tehtäviin on usein hakeutunut samantyyppisiä ja -henkisiä ihmisiä, joilla voi synkata hyvin. Totta lie myös, ettei töihin tuoda koko pakettia:

– Työpaikalla meistä kaikista näkyy jokin puoli mutta ei ihan kaikkea: olemme hieman erilaisia kuin on kotiminä, sanoo Koski-Vähälä.

Haastavassa elämäntilanteessa tai oman parisuhteen ongelmien keskellä kasvaa riski siihen, että mukavasta, kuuntelevasta työkaverista tulee enemmänkin kuin kollega.

Luottamus pohdinnassa

Työpaikalla sutina herättää luonnollisesti kiinnostusta - ja monia muitakin tunteita. Erityisesti esimiehen suhde alaisen kanssa hämmentää työyhteisöä.

– Muissa työntekijöissä se voi herättää ajatuksia siitä, toteutuuko tasapuolisuus. Voiko työntekijä vaikuttaa asioihin tai saako esimieheltä tietoa, jota tämä ei saisi kertoa?

Muissa työntekijöissä se voi herättää ajatuksia siitä, toteutuuko tasapuolisuus

Työterveyspsykologi Jaana Koski-Vähälä

Samoja ajatuksia voi herätä tilanteissa, joissa aviopuolisot ovat tällaisessa asemassa. Koski-Vähälän mielestä silloin pitäisi puhua avoimesti suhteen vaikutuksista niiltä osin, kuin ne liittyvät työpaikkaan. Luottamuksen puutteesta kärsivät silloin kaikki tahot:

– Ihmiset voivat olla hyvin varovaisia sen suhteen, miten keskustelevat työntekijäpuolison kanssa. Tämä voi taas kokea jäävänsä sivuun, syrjään ja yksin.

Työteho katoaa -  vai kasvaa?

Työpaikka ei voi velvoittaa sammuttamaan tunteita, muistuttaa työterveyspsykologi Jaana Koski-Vähälä. Siihen, miten niiden annetaan näyttäytyä työpaikalla, voi toki olla jonkinlaisia odotuksia.

Vaikka tunteiden syntyä voi olla vaikea hallita, niihin reagoimiseen on kyettävä:

– Annetaanko mennä ja rätistä vai valitsenko hallitumman tavan asian käsittelyyn? Kyllä me sillä tavalla pystymme vaikuttamaankin niihin asioihin.

Jos romanssi elää kovasti työpaikan arjessa, voi väki miettiä, kuluuko pariskunnan aika muuhun kuin työtehtävien hoitamiseen. Epäilyt taukojen venymisestä tai muista epäkohdista taas aiheuttavat närää.

Toisaalta ihastuminen ja sen tuomat lisäväristykset voivat innostaa ihmisen tekemään työtäänkin uudella vaihteella. Se ei kuitenkaan voi olla työmotivaation pohja, nauraa työterveyspsykologi:

– Se ei varmaankaan ihan hirveän pitkäkestoinen vaikutus ole... Työstä innostumista ei ehkä voi ihan tällaisen varaan rakentaa.

Työstä innostumista ei ehkä voi ihan tällaisen varaan rakentaa

Työterveyspsykologi Jaana Koski-Vähälä

Kolmiodraamat pahempi ongelma

Suurempia ongelmia työpaikkaromanssista on luvassa, jos kyseessä on kolmiodraama. Koski-Vähälä kehottaa silloin etsimään itsestään aikuisen puolen, vaikka tunteiden vaikutusta ei täysin voikaan nollata.

Joskus esimieskin saattaa joutua puuttumaan tilanteeseen saadakseen työt sujumaan. Aina tilannetta ei saada hoidettua ilman, että joku osapuolista poistuu yhtälöstä.

"Romanssi" voi olla myös yksipuolinen. Jos ihastunut ilmaisee tunteensa näkyvästi ja toisesta lähestyminen ei tunnu mukavalta, aiheesta pitää keskustella. Omat rajat täytyy voida osoittaa - ja toisaalta on tärkeä muistaa, että ahdistelu on jo työsuojeluasia.