EU-kokous pohtii avaruuskolarien estämistä ja valtiontukia

Työministeri Lauri Ihalainen pohjustaa kollegoineen myös Euroopan kilpailukyvyn parantamista.

Ulkomaat

EU:n kilpailukykyministerit kokoontuvat tänään keskiviikkona Brysseliin pohtimaan kilpailukyvyn ja talouskasvun parantamista teollisuuspolitiikan avulla. Kaksipäiväisessä kokouksessa käsitellään lisäksi keinoja estää avaruusalusten ja avaruusromun törmäykset ja etsitään yhteisymmärrystä valtiontukien sääntelyn uudistamiseksi.

Tavoitteena on uudistaa valtiontukisääntelyä niin, ettei jäsenmaiden tarvitsisi enää jatkossa tehdä EU-komissiolle ennakkoilmoituksia valtiontuista yhtä usein kuin nykyisin.

Suomea kokouksessa edustaa työministeri Lauri Ihalainen (sd.).