1. yle.fi
  2. Uutiset

Näin Suomessa on takavarikoitu huumausaineita viime vuosina

Kannabiksen viljelyn lisääntyminen näkyy selvänä trendinä huumausaineiden takavarikkomäärissä. Seuraavassa tilastot poliisin ja tullin viime vuosina tekemistä huumaus- ja dopingainetakavarikoista.

Kotimaan uutiset
Takavarikoitu kannabis -grafiikka.
Yle Uutisgrafiikka

Suomen huumausainemarkkinoilla suosituimpia aineita ovat vuodesta toiseen olleet kannabistuotteet, amfetamiini, Subutex, ekstaasi ja erilaiset huumelääkevalmisteet.

Suomen lainvalvontaviranomaisten tietoon tulleiden huumausainerikosten määrät pysyivät vuonna 2012 suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Takavarikkotilaston osalta tulee huomioida, että vuoden 2012 laskentakriteerit poikkeavat aiemmista vuosista, eivätkä luvut ole suoraan verrannollisia.

Tilastoihin vaikuttavat myös yksittäiset, joskus määrällisesti hyvinkin suuret takavarikot.

Ongelmalliset muuntohuumeet

Muuntohuumeiden tilastointi on erittäin ongelmallista, koska uusia aineita tulee jatkuvasti markkinoille. Tästä syystä Suomessa ei ole kokonaistilastoja muuntohuumeiden takavarikkomääristä.

Tullilaboratorion mukaan viime vuonna tunnistettiin 98 erilaista muuntohuumetta, joista 38 oli sellaisia, joita ei ole aikaisemmin Suomessa tavattu. Vuonna 2011 Tullilaboratorio tunnisti 85 erilaista muuntohuumetta. Näistä 43:ää ei oltu tavattu Suomessa aikaisemmin.

Lue seuraavaksi