Professori: Sote-uudistuksella lyödään perustuslakia

Oikeustieteen professori Kaarlo Tuorin mukaan hallitus yrittää jyrätä perustuslain. Hänen mukaansa sote-malliin sisältyvä kuntien itsehallinnon kaventaminen vaatii perustuslain muutosta eikä vain uutta tulkintaa.

Sote-uudistus
Kaarlo Tuori
Kaarlo TuoriYle

Hallituksen tapa runnoa kunta- ja soteratkaisuja läpi eduskunnassa hämmästyttää perustuslakiasiantuntijoita. Perustuslakivaliokunta alkaa keskiviikkona käsitellä kuntajakolakia, jonka perusteluihin hallitus on liittänyt osia sote-ratkaisusta.

Muutama viikko sitten oikeuskansleri puuttui kunta- ja sote-uudistusten valmisteluun. Oikeuskanslerin mukaan kuntien pitäisi tietää riittävästi tulevasta terveydenhuoltomallista ennen kuin ne voivat päättää kuntaliitoksista.

Hallitus vastasi perustamalla Petteri Orvon työryhmän, joka sai vihdoin hallituksen sote-mallin paperille.

Sote-malli kytkettiin kuntajakolakiin kirjaamalla osia mallista lain perusteluihin. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) sanoo, ettei tiedä, selvensikö vai samensiko se asiaa.

Ongelmana on vastuukuntamalli, johon hallitus toivoo Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon jatkossa perustuvan.

- Näiden summittaisten luonnehdintojen perusteella, mitä on esitetty sen rakenteesta, nousee hyvin vahvana kysymys, voiko senkaltaista vastuukuntamallia säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, Koskinen sanoo.

"Megaluokan hanke, valtava kiire"

Perustuslaki takaa kunnille itsehallinnon. Sote-malli taas kaventaisi itsehallintoa: Se lisäisi suurten kuntien äänivaltaa vastuukuntien järjestämässä terveydenhuollossa. Pikkukunnilta se veisi suoran edustuksen sote-alueiden hallinnosta.

Hallituksen mukaan hallintomallit ovat toissijaisia, jos kuntalaisten saamat palvelut paranevat.

Valiokunta kuulee asiantuntijoina oikeustieteen ja kunta-alan professoreita.

Valtiosääntöasiantuntija, professori Kaarlo Tuori Helsingin yliopistosta ihmettelee, miksi hallituksella on valtava kiire asian kanssa.

- Megaluokan hanke yritetään viedä läpi salamavauhtia, Tuori sanoo.

Asiantuntijoiden piirissä hämmästellään, miten ottaa kantaa perusteluihin liitettyyn soteen, josta pykälääkään ei ole kirjoitettu.

Jyrääkö hallitusohjelma perustuslain?

Valiokunnan pitää ratkaista, onko kunnilla riittävästi tietoa tulevista terveydenhuoltojärjestelyistä liitosselvityksiä varten. Käsiteltävänä olevan kuntajakolain mukaan kuntien pitäisi syksyllä aloittaa liitosselvitykset.

Tuorin mielestä tilanne ei ole olennaisesti muuttunut, vaikka oikeuskansleri huomautti asiasta.

- Oma käsitykseni on, että tällaista riittävää tietoa ei ole. Sen takia, että tähän sote-uudistukseen liittyy perustuslaillisia ongelmia. Näiltä osin epäselvyys jatkuu, Tuori tulkitsee.

Eräs professoreista luonnehtii hallituksen suhtautumista perustuslakiin kyseenalaiseksi. Hallitus on kehottanut perustuslakivaliokuntaa tulemaan nykyaikaan ja tulkitsemaan perustuslakia uudelleen. Ja vain siksi, että kuntauudistus on hallitusohjelman kärkihanke.

Tuori yhtyy kritiikkiin.

- Hallitusohjelmaa pidetään tässä maassa ikään kuin kaikkein ylimpänä normitasona, joka saattaa ylittää jopa perustuslain, Kaarlo Tuori sanoo.

Tuorin mielestä hallituksen suhde perustuslakiin on samantyyppinen kuin uusissa demokratioissa. Hallitus venyttää tulkintoja tarpeidensa mukaan. Jos kuntien itsehallintoon halutaan puuttua, perustuslakia pitää muuttaa eikä tulkita aina uusin tavoin.