Paraisten taloudelle luvassa ankara matokuuri

Kaupunginjohtaja Folke Öhmanin tiistaina valtuutetuille esittelemä talouden sopeuttamisohjelma merkitsee Paraisilla koulujen lakkautuksia, terveyspalveluiden keskittämistä ja kiinteistöjen myyntiä.

Parainen
Neljä oppilasta ja opettaja luokkahuoneessa.
Utön koulussa oli lukuvuonna 2012 - 2013 neljä oppilasta ja opettaja.Kimmo Gustafsson / Yle

Kaupunginjohtaja Folke Öhman esitteli tiistaina ehdotuksensa Paraisten kaupungin toimenpideohjelmaksi Utössä järjestetyssä valtuustoseminaarissa. Ehdotus sisältää merkittäviä kustannuspuolen toimenpiteitä. Niiden tarkoitus on laskea kaupungin menoja pysyvästi noin 1,45 miljoonaa euroa.

Ehdotus vähentäisi myös investointikustannuksia yli viisi miljoonaa euroa.

Utön koulu lakkaa

Öhmanin esityksen mukaan oppilaspohja pienenee saaristossa ja laatua voitaisiin vahvistaa kouluja yhdistämällä.

- Nauvon, Korppoon ja Houtskarin 7. - 9. luokkien opetus keskitetään Korppooseen Skärgårdshavets skolaan ja Ulkosaariston kouluun. Iniön koulu jatkaa kuten tähänkin asti. Nauvon koulut muuttavat nykyiseen yläkoulurakennukseen.

- Utön koulussa on vain yksi oppilas syksystä 2014 alkaen, ja sen vuoksi koulu yhdistetään Korppoon kouluun, todetaan sopeuttamisohjelmassa.

Paraisilla ehdotetaan selvitystä suomenkielisen lukion lakkauttamisen vaikutuksista ja 1. - 4. luokat käsittävän uuden suomenkielisen korttelikoulun sijoittamisesta lukiorakennukseen.

- Lukio-opetus on kunnille vapaaehtoista toimintaa. Suomenkielinen lukio on pieni lukio, jonka voi tulevaisuudessa olla vaikea täyttää vaatimukset valinnaisaineiden tarjonnasta. Lähin naapurilukio on vain viidentoista minuutin päässä Kaarinassa. Ratkaisu merkitsee sitä, että kaupunki selviää pienemmällä investoinnilla Koivuhaan koulun laajennukseen. Sen arvioidaan maksavan yli viisi miljoonaa euroa, perustelee Öhman esityksessään.

Yhteinen terveyskeskus saaristoon

Nykyinen palvelurakenne on synnytetty aikana, jolloin kuntarajoja oli viisi, eikä se enää vastaa tehokkuudelle, palveluiden laadulle ja laajuudelle asetettuja vaatimuksia. Ehdotus ei merkitse sitä, että palvelut muuttavat saaristoalueilta Paraisten keskustaan, mutta saaristoon ehdotetaan useita muutoksia.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa lääkärin- ja hammaslääkärinvastaanotto keskitetään Nauvoon. Panostamalla yhteen terveyskeskukseen saaristossa voidaan pitkällä tähtäimellä turvata palvelut koko alueella. Korppoon, Houtskarin ja Iniön terveysasemilla säilyvät terveydenhoitajan antamat palvelut.

- Muutokset eivät vaikuta suuremmalti laatuun, jotkin asiat huononevat ja jotkin asiat paranevat. Osalle asukkaista tiettyjen palvelumuotojen saavutettavuus kuitenkin heikkenee. Mobiileihin ratkaisuihin ja verkkopohjaiset palvelut mahdollistaviin etäratkaisuihin tehtävien panostusten on kuitenkin taattava hyvä palvelutaso myös tulevaisuudessa, vaikka palvelumuodot ja työskentelytavat muuttuvat, toteaa Öhman esityksessään.

Rakennuksia myydään

Paraisten kaupungin rakennusmassa on aivan liian suuri, eivätkä tilat tällä hetkellä ole tehokkaassa käytössä. Toimenpideohjelma sisältää useita ehdotuksia, jotka vähentävät tilantarvetta ja mahdollistavat kiinteistökustannusten laskun.

Tulevien investointien vähäisemmän tarpeen ja alhaisempien käyttökustannusten takia leikkaukset itse palveluista jäävät pienemmiksi kuin mihin muutoin olisi jouduttu.

Synergiavaikutukset, joita saadaan, kun toisiaan lähellä olevat toiminnot, kuten koulu ja päivähoito tai terveydenhuolto ja vanhustenhuolto, voivat tehdä yhteistyötä yhteisellä henkilökunnalla ovat nekin myönteisiä seurauksia, jotka tulee huomioida. Kiinteistöjen myynnin arvioidaan tuovan 3,15 miljoonaa euroa kaupungin kassaan.

Toimenpideohjelma etenee nyt kaupunginhallitukseen, jossa ehdotuksena on, että seuraavaksi kuullaan kaikkia lautakuntia. Kesän jälkeen toimenpiteet otetaan päätettäviksi kaupungin eri toimielimissä.

Sellainen vaihtoehto, ettei kaupungin kustannuksia vähentäviä toimenpiteitä toteuteta, ei ole realistinen. Tilaa on sen sijaan vielä uusille ideoille ja vaihtoehtoisille ehdotuksille, joiden avulla kaupunki voi saada taloutensa tasapainoon.