Tiedeyhteisöltä vetoomus hallitukselle saamelaismääritelmästä

Yli kolmekymmentä tiedeyhteisön jäsentä on keskiviikkona luovuttanut valtioneuvostolle, oikeusministeriölle sekä saamelaiskäräjälain uudistamistyöryhmälle vetoomuksen. He vetoavat Suomen valtioon, jotta saamelaisten asema Suomen alkuperäiskansana ja saamelaiskäräjien tehtävät ja legitimiteetti saamelaisten perustuslaillisena itsehallintoelimenä eivät vaarantuisi.

Kotimaa
Folkloristihka emeritusprofessor, filosofiija doavttir ja akademihkar Anna-Leena Siikala.
Helssega Universitehta

Yli kolmekymmentä tiedeyhteisön jäsentä, heidän joukossaan professoreita sekä useiden alojen tohtoreita ympäri Suomea, on keskiviikkona luovuttanut valtioneuvostolle, oikeusministeriölle sekä saamelaiskäräjälain uudistamistyöryhmälle vetoomuksen. He vetoavat Suomen valtioon, jotta saamelaisten asema Suomen alkuperäiskansana ja saamelaiskäräjien tehtävät ja legitimiteetti saamelaisten perustuslaillisena itsehallintoelimenä eivät vaarantuisi.

Tämä on allekirjoittajien mielestä uhkana, mikäli saamelaiskäräjien vaaliluetteloon otetaan saamelaiseen kansanryhmään kuulumattomia ulkopuolisia henkilöitä. Se voisi heidän mukaansa merkitä saamelaisten pakkosulauttamista valtaväestöön.

Ensimmäinen allekirjoittaja akateemikko Anna-Leena Siikala

Vetoomuksen ensimmäinen allekirjoittaja on akateemikko, folkloristiikan emeritaprofessori Anna-Leena Siikala.

Muita allekirjoittajia ovat muun muassa professori Helena Ranta, geneettisen oikeuslääketieteen professori Antti Sajantila, kulttuuriantropologian professori Hannu Heikkinen, saamen kielen professori Ole Henrik Magga ja saamelaisen kulttuurin professori Veli-Pekka Lehtola.

- Minun mielestäni tässä vetoomuksessa on juuri tärkeää se, että paitsi henkilön oma identifikaatio saamelaiskulttuuriin, niin tulee ottaa huomioon myös se, identifioivatko saamen kansa tai saamelaiset sosiaalisena joukkona hänen henkilönsä omaan piiriinsä kuuluvaksi, Siikala sanoo Yle Sápmille.

"Nykyinen saamelaismääritelmä ei vastaa tieteellistä käsitystä siitä miten kulttuuri siirtyy sukupolvelta toiselle"

Allekirjoittaneet kirjoittavat olevansa hyvin huolissaan siitä keskustelusta, jota käydään saamelaismääritelmästä, ja siitä, miten asiaan liittyvässä keskustelussa jätetään huomioimatta tieteellinen tieto tai sitä tulkitaan virheellisesti.

Nykyinen saamelaismääritelmä ei heidän näkemyksensä mukaan vastaa tieteellistä käsitystä siitä, miten kulttuuri siirtyy sukupolvelta toiselle.

- Saamelaismääritelmää tarkistettaessa on tieteellisesti ja juridisesti kestämätöntä pitää viranomaisluetteloihin merkittyä esivanhempien harjoittamaa elinkeinoa saamelaisuuden kriteerinä. Olisi myös kestämätöntä määritellä saamelaisuus juridisesti geneettisten ominaisuuksien perusteella tai saamen kielen taidon hallinnan perusteella ilman henkilökohtaista yhteyttä saamelaiskulttuuriin ja saamelaiseen yhteisöön, vetoomuksessa kirjoitetaan.

Allekirjoittaneiden mielestä nykyistä saamelaiskäräjälakia tulee tarkistaa vastaamaan YK:n alkuperäiskansajulistuksen velvoitteita.

- Saamelaismääritelmää tarkistettaessa on turvattava saamelaisen alkuperäiskansan perustavaa laatua oleva oikeus päättää siitä, kuka täyttää kulttuurin perinteiden ja tapojen mukaan saamelaisuuden kriteerit. Ei voi myöskään sivuuttaa sitä tosiasiaa, että saamelaisuuteen kasvetaan ja kulttuuria siirretään sukupolvelta toiselle elävässä saamelaisyhteisössä.

Saamelaiskäräjälakia uudistavan työryhmän on määrä saada uusi lakiehdotus valmiiksi toukokuun lopussa.