Valtiovarainministeriö väläyttää yhtä arvonlisäverokantaa

Valtiovarainministeriössä laaditun mallin mukaan kaikki arvonlisäverot tasattaisiin 22 prosenttiin. Kasvavia tuloeroja tasoittaisivat alimpien tuloluokkien indeksikorotukset.

talous

Valtiovarainministeriön mukaan yhteen arvonlisäveroprosenttiin siirtyminen ja ympäristölle haitallisten valtiontukien vähentäminen toimisivat lääkkeinä talouden ongelmiin.

Ministeriön kansantalous- ja vero-osastojen laatimassa talouspolitiikan strategiassa esitetään myös muutoksia sosiaaliturvaan ja erityisesti asumistukien säätämistä kannustamaan paremmin työllistymistä.

Strategiassa on laadittu laskelmat sen mukaan, että yleistä arvonlisäprosenttia laskettaisiin kahdella prosentilla 22 prosenttiin. Samalla kaikki arvonlisäprosentit nostettaisiin 22:een.

Laskelman mukaan muutos kasvattaisi valtion verotuloja vajaalla 1,2 miljardilla eurolla ja kasvattaisi lievästi tuloeroja. Hintojen nousun aiheuttamaa tuloerojen kasvua lieventäisivät alimpien tuloluokkien indeksikorotukset.

Ympäristölle haitalliset tuet vievät valtion rahaa sekä suoraan että välillisesti, kun niistä aiheutuneita ympäristövaikutuksia joudutaan korvaamaan.

Valtiovarainministeriön mukaan eniten ympäristölle haitallisia tukia menee liikennesektorille, jolle erilaisia tukia maksetaan lähes kaksi miljardia. Toiseksi eniten haitallisia tukia menee maatalouteen, 1,1 miljardia. Energiasektorille ympäristölle haitallisia tukia menee yli 800 miljoonaa euroa ja yritystukiin yli 130 miljoonaa.

Mahdollisesti ympäristölle haitallisia tukia ovat laskelmien mukaan myös asuntolainojen korkovähennykset, joihin kuluu 540 miljoonaa euroa.

Keskustelun pohjaksi laaditussa strategiassa muistutetaan, että siinä esitetyt toimet ovat vain osa talousongelmien ratkaisua eikä siinä esimerkiksi käsitellä lainkaan kahta talouden kestävyyden kannalta keskeisintä ongelmakenttää eli eläkkeitä ja julkisen sektorin tuottavuutta.