Ruotsin asevoimat varautuu Venäjän uhkaan

Ruotsin puolueiden yhteisesti laatiman selonteon mukaan Venäjän epädemokraattinen ja kansallismielinen kehitys on vääränlaista ja muodostaa Itämeren alueen suurimman uhkatekijän.

Ulkomaat
Ruotsin valtiopäivätalo Tukholmassa.
Ruotsin valtiopäivätalo Tukholmassa.Mauritz Antin / EPA

Ruotsin valtiopäivät ovat valmistelleet yhteisen selonteon maan puolustuspolitiikan tulevaisuudesta. Selonteossa keskeiseen asemaan nousee Venäjän muodostama uhka.

Kaikki Ruotsin puolueet ovat yhtä mieltä siitä, että Venäjän yhteiskunnallinen kehitys on viime aikoina ollut vääränlaista ja uhkaavaa.

Venäjällä yhteiskunta on muuttunut autoritäärisemmäksi ja kansallismieliset äänet ovat yhä voimakkaammat. Samaan aikaan kansalaisvapauksia rajoitetaan.

Venäjä korostaa suurvalta-asemaansa ja pyrkii uudistamaan asevoimiaan vahvistaakseen sotilaallista voimaansa mm. ydinaseiden avulla.

Ruotsin puolueet ovat yksimielisiä siitä, että maan on kehitettävä yhteistyötä Naton kanssa, joskin yhteistyön tasosta nousee erimielisyyttä. Kansanpuolue vaatii, että Ruotsi liittyy Naton jäseneksi. Muille riittää Naton kanssa voimassa olevan kumppanuussopimuksen kehittäminen ja yhteistyön lisääminen varsinkin Itämeren alueella.

Puolustusselonteon mukaan suurin Venäjän muodostama uhkakuva ei ole Venäjän mahdollinen aikomus miehittää Ruotsin. Tämä on epätodennäköistä nähtävissä olevassa tulevaisuudessa. Todennäköisempiä ovat kriisit ja välikohtaukset, joissa voi olla mukana sotilaallisia voimatekijöitä.

Ruotsin puolueiden mukaan Pohjoismaisella yhteistyöllä on Ruotsille suuri merkitys. Pohjoismaat puolustavat demokratiaa, tasa-arvoa, kansainvälistä oikeutta ja kansainvälistä yhteistyötä. Puolueet näkevät suuria mahdollisuuksia sotilaspoliittisen yhteistyön kehittämiseen.

Ruotsin valtiopäivät tekevät uudet puolustuspoliittiset linjanvetonsa vuonna 2015 nyt esitetyn selonteon pohjalta.