Katsele Facebook-profiiliasi, jos haluat vahvistaa itsetuntoasi

Kun omanarvontunto on koholla, on turha odottaa menestystä matemaattisissa tehtävissä. Ne kun eivät vaikuttaisi liiemmin kiinnostavan.

internet
Nuori netin äärellä.
Yle

Oman Facebook-profiilin katseleminen nostaa itsetuntoa, mutta heikentää suorituskykyä ajattelua vaativissa tehtävissä. Näihin johtopäätöksiin tuli yhdysvaltalainen tutkijaryhmä, joka tarkasteli ihmisten käytöstä itsevahvistamisen teorian pohjalta.

Kokeeseen osallistuneita pyydettiin silmäilemään sekä omia että tuntemattomien henkilöiden Facebook-profiileja. Tämän jälkeen heidän itsetuntoaan mitattiin epäsuoralla assosiaatiotestillä ja heillä teetettiin erilaisia vähennyslaskuja.

Mielikuvakoe perustui siihen, kuinka nopeasti henkilöt yhdistivät itseensä positiivisia tai negatiivisia adjektiiveja. Ilmeni, että jo viiden minuutin mittainen oman profiilin katseleminen nosti huomattavasti itsetuntoa.

- Jos itsetunto on korkea, positiiviset sanat yhdistetään itseen nopeasti, mutta negatiivisten arvioiden kanssa on vaikeuksia. Jos taas itsetunto on matala, pätee päinvastainen, selventää apulaisprofessori Catalina Toma Wisconsinin yliopistosta (siirryt toiseen palveluun) kokeen logiikkaa.

Tutkimusartikkeli on julkaistu Media Psychology -lehden (siirryt toiseen palveluun) uudessa numerossa.

Profiili tyydyttää pärjäämisen tarpeen

Tutkijat halusivat myös tietää, vaikuttaako oman profiilin katseleminen käyttäytymiseen. Asian selvittämiseksi koehenkilöitä pyydettiin laskemaan alaspäin suurista luvuista vähentämällä aina seitsemän kerrallaan.

Toma kollegoineen pani merkille, että itsetunnon kohoaminen heikensi suorituskykyä laskutehtävässä. Tämän tulkittiin johtuvan alentuneesta motivaatiosta.

Profiilinsa katselemisesta itsetunnon lisäystä saaneet koehenkilöt eivät vastanneet väärin vertailuryhmää useammin. Sen sijaan he antoivat muita vähemmän vastauksia määrätyssä ajassa, mikä oli Toman mukaan ennakoitavissa.

- Tehtävässä pärjääminen voi vahvistaa omanarvontuntoa. Kuitenkin jos olo on jo valmiiksi hyvä profiilin katselemisen jälkeen, psykologista tarvetta nostaa itsetuntoa kokeen avulla ei ole.

Toma varoittaa, ettei tutkimuksesta pidä vetää yleisiä johtopäätöksiä Facebookin vaikutuksesta motivaatioon ja suorituskykyyn. Tarkastelussa oli ainoastaan yksi pieni osa-alue.