Hätäsektioajokortilla vauva maailmaan yli puolet nopeammin

Hätäsektiovalmius on parantunut Porvoon sairaalan synnytysyksikössä. Uuden toimintamallin vuoksi hätäsektiot saadaan suoritettua aiempaa nopeammin, mikä on parantanut potilasturvallisuutta merkittävästi.

Kotimaa
Nainen makaa synnytyssängyssä, kone piirtää paperille vauvan sydänkäyrää.
Heikki Haapalainen / Yle

Uutta hätäsektiokäytäntöä on kehitetty sairaalassa osana opinnäytetyötä syksystä 2011 lähtien.

Kehittämisprojektin aikana kätilöt ja tehostetun valvonnan sairaanhoitajat ovat suorittaneet Porvoossa kehitetyn ainutlaatuisen hätäsektioajokortin.

Ajokorttiin kuuluu kolme vaihetta. Teoriaosuudessa opetetaan muun muassa hätäsektion välineistöä ja leikkaustekniikkaa ja käytännön harjoitusvaiheessa kätilöt ovat mukana suorittamassa ennalta suunniteltuja keisarileikkauksia.

Lisäksi kortin suorittaneet saavat ylläpitokoulutusta kerran kuukaudessa.

Näin hätäsektio voidaan käynnistää välittömästi kätilöiden ja sairaanhoitajien avustuksella, vaikka varsinainen leikkaustiimi ei olisi vielä paikalla.

Keskiarvo menee sellaiseen 10 minuuttiin ja sekin on Suomen tasolla erinomainen lukema.

Millariikka Rytkönen

Uusi toimintamalli on ollut käytössä Porvoon sairaalassa vuoden verran ja se on näkynyt hätäsektioajoissa, kertoo opinnäytetyön tehnyt vt. osastonhoitaja Millariikka Rytkönen.

- Vaikka me alunperinkin olemme pystyneet tekemään hätäsektiot vaaditussa alle 20 minuutissa, niin nykyisin meillä kuluu parhaimmillaan vain kuusi minuuttia aikaa hätäsektiopäätöksestä siihen, että vauva on ulkomaailmassa. Se on yliopistosairaalatasoa. Keskiarvo menee sellaiseen 10 minuuttiin ja sekin on Suomen tasolla erinomainen lukema.

Vastaavanlaista toimintaa on Rytkösen mukaan muissakin sairaaloissa, joissa leikkaussalin sairaanhoitajat eivät välttämättä päivystä talon sisällä.

- Ainutlaatuista Porvoossa on tämä hätäsektioajokortti, joka on standardoitu ja me toimimme täysin sen mukaisesti joka ikisessä hätäsektiossa. Se parantaa paitsi potilasturvallisuutta myös kätilöiden turvallisuuden tunnetta synnytysten hoidossa, kun on selkeä ohjeistus siitä, miten hätätilanteessa toimitaan.

Hanke sai viime vuonna HUS:n kliinisen palvelutuotannon tuloksellisuuspalkkion.