Brax: Kaupparekisteritiedot paljastavat tärkeitä ristiinomistuksia - lainvalmistelussa puutteita

Entinen oikeusministeri arvostelee hallitusta huonosta esityksen valmistelusta ja vaikutusten arvioinnin puuttumisesta.

politiikka

Vihreiden kansanedustaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tuija Brax moittii hallitusta puutteellisesta valmistelusta kaupparekisterin henkilötietojen suojaa koskevan esityksen yhteydessä. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle toukokuun lopussa. Se oli eilen tiistaina lähetekeskustelussa, mutta sanaakaan asiasta ei keskusteltu, vaan se lähti suoraan talousvaliokunnan käsiteltäväksi.

Esityksen mukaan yritysten ja asunto-osakeyhtiöiden vastuussa olevien henkilöiden henkilötunnukset salataan vastaisuudessa, ja niitä saisi vain perustelluista syistä.

Esimerkiksi luottotiedot saattavat olla tällainen perusteltu syy. Viranomaisille tiedot ovat kuitenkin käytettävissä entiseen tapaan. Vastaisuudessa vastuuhenkilöiden tarvitsee ilmoittaa vain kotikunta, ei osoitetietoja ja henkilötunnuksen loppuosa jäisi salaiseksi.

Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna. Muutoksella halutaan parantaa yksilön oikeusturvaa ja turvallisuutta. Monesta muusta rekisteristä henkilötietojen saamista on jo rajoitettu, joten perusteluna on myös yhdenmukaistaa hallinon toimintatapoja.

"Vaikutuksia ei ole arvioitu"

Brax arvostelee esitystä siitä, että sen vaikutuksia ei ole arvioitu lainkaan ja näin olisi pitänyt tehdä. Braxin mukaan esityksestä ei käy lainkaan ilmi, millä perusteella toimittajat eivät saisi tehdä rekisterissä tietokoneajoja, jotka paljastaisivat tärkeitä ristiinomistuksia tai nimien vaihdoksia, jotka liittyvät tahalliseen omistamisen peittämiseen.

- Valmistelussa on ilmiselvä puute, vaikutusten arviointi olisi pitänyt tehdä. No, jos hallituksen esityksestä jotain puuttuu, eduskunta pystyy sen kyllä paikkaamaan. Hallitus ei ole tehnyt sitä työtä, mitä sen olisi pitänyt tehdä.

Brax korostaa, että omistuksia halutaan peittää nimenomaan harmaassa taloudessa ja yhä lisääntyvässä rikollisessa verojen kiertämisessä. Hän pitää tärkeänä, että talousvaliokunta selvittää vielä tarkkaan miten varmistetaan yhteiskunnallisesti merkittävän journalismin jatkuminen.

Yritysten johtajien tarve turvautua on sinällään aito, ja että kaikki ei ole koko ajan nähtävissä kaikille, on Braxin mielestä perusteltua, mutta täydellistä sulkua ei ole syytä tehdä, hän arvioi. Nykyiselläänkin mahdollisessa uhkatilanteessa yritysjohtajien on mahdollista päästä niin kutsuttuun turvaluokitukseen.

- On hyviä näyttöjä, että kaupparekisteritiedoista on paljastunut tärkeitä ristiinomistuksia, sanoo Brax.

Asunto-osakeyhtiöiden kohdalla tuskin on suurta tarvetta pitää kaikkea tietoa kaikille avoimina, Brax sanoo.

Perussuomalaiset huolissaan identiteettivarkauksista

Perussuomalaisten talousvaliokuntavastaava Kaj Turunen on avoimuuden kannalla hänkin. Hän on kuitenkin huolestunut yhteiskunnassa lisääntyneistä identiteettivarkauksista, joissa toisen henkilötiedoilla hankitaan rikollisin keinoin taloudellista hyötyä. Turunen näkee, että laki on mahdollista säätää niin, että tietojen saannin pitäisi olla mahdollista, jos tietojen pyytäjä antaa omat tietonsa.

- Toimittajien oikeutta saada tietoja ei pidä rajoittaa. Asia voitaneen järjestää niin, että avoin rekisteri säilyy, mutta rajoituksia tehdään niin, ettei identiteettiä pystytä varastamaan.

Samoin kuin Brax myös Turunen on huolestunut kuittikaupan ja harmaan talouden entistä vaikeammasta selvittämisestä, jos henkilötunnuksen loppuosa salataan suunnitellulla tavalla. Hän ei kuitenkaan ennakoi asiasta mitään kovin suurta poliittista vääntöä valiokunnassa, kun käsittely alkaa.

Pekkarinen: Ei vielä valmista kantaa   

Talousvaliokunnan puheenjohtajalla, keskustan Mauri Pekkarisella ei ole vielä asiasta tarkkaa näkemystä. Valiokunnan puheenjohtajana hän ei myöskään halua vielä lyödä lukkoon mitään ehdotonta mallia, koska työtä ei ole edes vielä ehditty aloittaa. Pekkarisen mukaan asian käsittely valiokunnassa mennee syksyn puolelle.

- Ymmärrän, että tässä on hyviä tavoitteita, mutta samalla voidaan iskeä korville jotain sellaista asiaan liittyvää, että sillä saattaisi olla jotain merkitystä yhteiskunnallisen hyvän ja julkisuuden kannalta.

- Saatetaan menettää jotain yhteiskunnallista hyvää, mutta läpinäkyvyys ei voi loukata kaupparekisteriin kirjattujen yhteisöjen tai yksilöiden etua.

Pekkarinen sanoo, että hän tuntee pientä varauksellisuutta hallituksen esitystä kohtaan, mutta painottaa, että asiat on syytä käydä hienovaraisesti läpi. Elinkeinoelämän ja yksityisten kansalaisten suojan kannalta esityksellä on puolensa, hän sanoo.

Matikainen-Kallström: Sotutunnukset ei yleisessä jakelussa

Kokoomuksen valiokuntajäsen Marjo Matikainen-Kallström pitää tarpeellisena henkilötunnuksen loppuosan poistamista kaupparekisteritiedoista, koska henkilötunnuksen loppuosa ei ole missään muuallakaan julklisesti saatavilla tai haettavissa.

Toisaalta hän painottaa, että jollain tavalla on syytä pitää huoli siitä, että esimerkiksi harmaan talouden torjunnan nimissä - johon on laajalti sitouduttu - pitää voida selvittää henkilötunnus viranomaisen toimesta, jos se on tarpeellista.

- Harmaan talouden estämisen takia joku keskitie varmaan on löydettävissä. Kysymys on tekniikasta ja tahtotilasta, hän sanoo. Miten asia kierretään niin, että sotutunnukset eivät ole yleisessä jakelussa, on tekniikkaa pitkälti.

Matikainen-Kallström huomauttaa, että hän ei ole vielä perehtynyt hallituksen esitykseen tarkemmin, vaikka tietysti hallituspuolueen edustajana on lähtökohtaisesti hallituksen esityksen takana.